Sociālo uzņēmēju attīstība tūrisma sektorā

24 augusts, 2022

Sociālās uzņēmējdarbības nozare strauji attīstās, un pēdējā laikā tai ir arvien vairāk atbalstītāju. Šobrīd sociālie uzņēmumi meklē veidus, kā labāk pārvarēt Covid-19 pandēmijas radīto krīzi. Viens no veidiem ir papildus savai pamatdarbībai pārveidot un pielāgot savu piedāvājumu tūrisma nozarei, gūt papildus ienākumus un nodrošināt savu ilgtspēju.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Gruzijas Sociālo uzņēmumu aliansi (Social Enterprise Alliance (SEA)) un Gruzijas Reģionālo Ilgtspējas attīstības institūtu (Regional Sustainable Development Institute (RSDI)) pēta iespējas, kā veicināt sociālās uzņēmējdarbības veicēju iespēju iesaistīties tūrisma nozarē projekta “Sociālo uzņēmēju attīstība tūrisma sektorā” ietvaros, ko finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Pētot izaicinājumus, ar ko saskaras sociālie uzņēmēji, mēģinot iesaistīties tūrisma sektorā, informācijas trūkums par mūsdienu tūrisma tendencēm, inovatīva pieeja pakalpojumu izstrādē, kā arī uzņēmējdarbības prasmju trūkums liedz sociālajiem uzņēmējiem to darīt veiksmīgi. Tūrisma nozare bija viena no vissmagāk Covid-19 krīzes skartajām ekosistēmām un pēc pirmajiem pandēmijas viļņiem, tūrisma paradumi sāka mainīties tāpat kā pati nozare.  Šobrīd tūristi dod priekšroku iepazīt lokālās vietas, piedalīties tradicionālo rokdarbu pasākumos, iegādāties produktus/pakalpojumus un atbalstīt vietējos mazos uzņēmumus. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, interesantu un aktuālu tūrisma piedāvājumu, kas rada pozitīvu sociālo ietekmi uz apmeklētajām kopienām is svarīgi nodrošināt veiksmīgu sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm. Tai ir jāietver valsts un privātā sektora organizācijas, vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, sociālās uzņēmējdarbības veicēji, kultūras un radošās nozares un industrijas, vietējās iestādes, tūrisma pārvaldības organizācijas un vietējās asociācijas un iedzīvotāji. 

Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību un sociālo ietekmi Gruzijā, attīstot mazos un vidējos sociālos uzņēmumus, lai tie varētu strādāt un pielāgot savus pakalpojumus darbam tūrisma nozarē:

  • apzināt sociālos uzņēmumus, kas spētu sniegt savus pakalpojumus tūrisma nozarē;
  • uzlabot sociālo uzņēmumu, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizāciju spējas, zināšanas un prasmes, lai tie spētu sniegt attiecīgas kavlitātes tūrisma pakalpojumus un spētu sadarboties ar tūrisma aģentūrām;
  • veicināt tūrisma jomā strādājošo un citu sociālās uzņēmējdarbības veicēju spēju pārvarēt COVID-19 pandēmijas sekas, meklējot inovatīvas pieejas;
  • sniegt sadarbības un tikšanās iespējas sociālajiem uzņēmējiem, veicināt pieredzes un zināšanu apmaiņu.

Projekta ietvaros tiks apzināti sociālās uzņēmējdarbības veicēji, kas spētu sniegt savus pakalpojumus tūrisma nozarē, iepazīt esošās un potenciālās sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas tūrisma jomā, tās, kas jau piedāvā dažādas aktivitātes, kā arī tās, kuras potenciāli var iesaistīties šajā jomā. Stprināta sociālo uzņēmēju kapacitāte, uzlabojot sociālo uzņēmēju zināšanas un prasmes, lai attīstītu savu darbību tūrisma jomā, nodrošināt pieredzes apmaiņu un individuālu mentoringu, kas palīdzēs attīstīt un uzlabot produktus/pakalpojumus. Tiks izstrādāti un testēti ceļojuma maršruti dažādos Gruzijas reģionos, uzlabojot un pilnveidojot tos, kā arī veicināta pieredzes apmaiņa, tīklošanās un mācīšanās no labās prakses piemēriem. 

Projekts norisinās no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 15.novembrim.