Atskats no sociālo uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvju tikšanās Talsu novadā

28 septembris, 2022

 

21. un 22. septembrī Talsu novadā rīkojām pieredzes apmaiņas pasākumu , kura laikā sociālie uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Kipras sanāca kopā, lai strādātu pie jaunām sadarbības veicināšanas idejām starp dažādajiem sektoriem. Pasākumu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību Erasmus+ projekta „LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. 

Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīt Talsu novada organizācijas, kuras jau veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldību, veicināt starptautiskās sadarbību iespējas un apmainīties ar labās prakses piemēriem dažādās valstīs, kas palīdzētu visām iesaistītajām pusēm izprast, kādi ir galvenie priekšnoteikumi, lai starp uzņēmējiem vai nevalstisko sektoru izveidotos veiksmīga sadarbība ar pašvaldību.

Pasākuma pirmā diena iesākās ar Daiņa Karola, Talsu novada novada domes priekšsēdētājas vietnieku izglītības, sociālajos un veselības jautājumos, uzrunu, novērtējot, ka tieši Talsu novads izvēlēts šādu sadarbību attīstībai un priecājās uzņemt viesus no ārvalstīm. Ievadvārdus sniedza arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja Līva Švarce, uzsverot projekta nozīmi, iespējas veidot un attīstīt sadarbības projekta laikā, kā arī mācīties no katras valsts pieredzes. Pēc uzrunām projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Kipras prezentēja savas pārstāvētas organizācijas un iestādes, kā arī to saistību darbā ar jauniešiem, vietējo kopienu stiprināšanu, sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību un katras valsts likumdošanu un kontekstu, kas palīdz vai kavē veidot sadarbības ar pašvaldībām.

   

Pēc prezentācijām notika vizītes pie organizācijām, kas veiksmīgi strādā ar vietējām kopienām un jau sadarbojas ar pašvaldību. Kā pirmā no tām bija Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, kas pēdējo 17 gadu laikā no dažiem pakalpojumiem ir izaudzis līdz daudzveidīgam multifunkcionālajam centram, kas palīdz vietējiem iedzīvotājiem saņemt nepieciešamos pakalpojumus veselības jomā savā novadā. ĢBAC “Brīnumiņš” sadarbojas ar pašvaldību, lai nodrošinātu savus pakalpojumus bērniem un jauniešiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams, bez maksas vai par simbolisku maksu.
Otrā vizīte bija pie sociālā uzņēmuma “Talsu kristīgā vidusskola”, kas ir atvērta ikvienam bērnam, tajā skaitā ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un atstumšanas risku. Projekta dalībnieki novērtēja iespējas reģionā iegūt kvalitatīvu izglītību un skolas īstenotās papildus aktivitātes – bezmaksas nometnes.

   

Pasākuma otrajā dienā, 22. septembrī, projekta dalībnieki devās vizītē pie Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas, apmeklējot divus sociālās aprūpes centrus – SAC “Laidze” un SAC “Stūrīši”, kā arī organizācijas izveidoto sociālo uzņēmumu – veļas mazgātavu, kurā tiek nodarbināti sociālās aprūpes centra iemītnieki. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt organizācijos daudzveidīgo profilu un sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī izprast sadarbības modeli, kurā pašvaldība deleģē sociālās funkcijas nevalstiskajai organizācijai.

Dienas otrajā daļā notika diskusijas un ideju ģenerēšana darba grupās, lai izstrādātu jau konkrētus priekšlikumus sadarbības veidošanai gan savā starpā, gan ar pašvaldību. Projekta dalībnieki strādāja pie četru nozīmīgu un projekta gaitā jau identificētu aspektu uzlabošanas: kopīgas izpratnes radīšana, attiecību būvēšana, saprotamas sadarbības un birokrātijas procesa izveide, kā arī darbs pie uzticamības veidošanas.
Starp galvenajiem secinājumiem bija atziņa, ka veiksmīgu sadarbību veidošanā svarīgākais ir izdarīt to, ko tu esi apsolījis, atstāt mājās savu prestižu, būt atvērtam pret sava darba izvērtējumu no apkārtējo puses, regulāri informēt visas iesaistītās puses, lai tās būtu uz vienas lapas un svarīgus jautājumus izlemt kopā. No praktiskās puses tika izteiktas idejas par atvērto durvju dienām starp organizācijām un pašvaldību, iespējami biežu komunikāciju klātienē, kā arī kopēju jēdzienu, procesu un iznākumu definēšanu jau sākumā, visām pusēm esot klātesošām.

  

 

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta ”LOCAL-Y-MPACT” ietvaros sadarbībā ar partnerorganizācijām no Portugāles, Lietuvas, Kipras un Zviedrijas. Projekta „LOCAL-Y-MPACT” mērķis ir stiprināt sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, un vietējām pašvaldībāmkā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās.