Atziņas pēc inovatīvo kombinēto konsultāciju norises

Noslēdzies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija projekts “Sociālā uzņēmējdarbība –
instruments sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta attīstībai Latvijā”, kura ietvaros sniedzām
inovatīvas kombinētās konsultācijas 12 esošajiem vai topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri
strādā vai vēlas uzsākt darbību sociālo pakalpojumu vai sociālā atbalsta jomā.

Projektā katram tika piedāvātas 3 individuālas konsultācijas – asociācijā, pie kāda no asociācijas
biedriem ar līdzīgu profilu un veiksmīgu darbību savā jomā, bet trešā konsultācija pie Vitas
Brakovskas (biedrība “ZINIS”) par sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeļa izstrādi, ieviešanu un
pielāgošanu konkrētajam sociālajam pakalpojumam vai uzņēmuma situācijai.
Konsultāciju mērķis bija palīdzēt organizācijai vai uzņēmumam attīstīties un sniegt atbalstu, lai tās
varētu darboties vēl pilnvērtīgāk. Papildus šim mērķim arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ieguva
vērtīgu atgriezenisko saiti un mudinājumu darboties tālāk, veidojot un attīstot Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju kā platformu, kur var tikties domubiedri kopīgu sociālā biznesa iniciatīvu
attīstībai, lai atrastu padomu, zināšanas, pieredzi, komandas biedrus un sadarbības partnerus.
Vita Brakovska, biedrības “ZINIS” vadītāja min, ka ir cilvēki, kas piedāvā reālu produktu vai atrodas
tuvu tam, un dažkārt viss, kas viņiem nepieciešams – īstie cilvēki, kas iedod pareizos kontaktus vai
saved kopā ar tiešo mērķauditoriju. Piemēram, cilvēkus vieno līdzīga ideja, taču viņi nezina cits par
cita eksistenci, tomēr skaidri zina, ka viņiem nepieciešama “zelta komanda”.

Interese par sociālo uzņēmējdarbību tikai pieaug, arī nākotnē būs cilvēki, kam ir vērtību motivācija, enerģija, kompetences, taču nav resursu (un otrādi), tāpēc asociācija arī turpmāk aktīvi strādās šajā virzienā. Projekts arī parādīja, ka ir nepieciešams izglītot par biznesa modeli, jo tas sekmē izpratni par
būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem un organizatoriskiem procesiem, palīdz sakārtot domas un
izprast likumsakarības ilgtspējas nodrošināšanai un ļauj pragmatiski pastāstīt par savu sociālā biznesa
ideju citiem un saņemt ieteikumus. Vairāki konsultāciju dalībnieki atzina, ka tieši skats no malas ir vitāli nepieciešams un svarīgs, tāpat arī asociācijas biedriem ar līdzīgu profilu konsultāciju noslēgumā min – ir vērtīgi kopīgi diskutēt par ideju; cilvēkiem ir vajadzīgs gan skats no malas, gan iedrošinājums uz rīcību.

Asociācija arī turpmāk piedāvās dažādu zināšanu līmenim piemērotus seminārus par konkrētām
tēmām, kas palīdzētu biznesam jebkurā tā attīstības stadijā. Šīs zināšanas jāpiedāvā gan tādiem, kuriem ir tikai ideja, gan tādiem, kuri jau ir nodibinājuši savu SIA un saskaras ar pirmajām grūtībām, gan arī
tādiem, kuri ir gatavi uzņēmuma izaugsmei, jaunu tirgu apgūšanai un eksportam.

36 % no projekta dalībniekiem atzīst, ka pēc konsultācijām turpinās attīstīt un īstenot savu biznesa
ideju sociālo pakalpojumu vai sociālā atbalsta jomā, jo ir guvuši iedrošinājumu un izpratni par to, kā
darboties tālāk, 25% konsultāciju dalībnieku radījuši jaunas sadarbības idejas un ieguvuši sadarbības
partnerus ar līdzīgu profilu, bet 18% dalībnieki nopietni apsver mainīt juridisko statusu, lai no
biedrības kļūtu par SIA.

Projektu īstenoja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija Labklājības Ministrijas projektu
konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā” ietvaros.