VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, pašos pamatos, ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju.


Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” – “Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra” – saīsināti “LAUTA” ir Limbažu novada pašvaldības izveidota iestāde, kas darbojas saskaņā ar “Publisko aģentūru likums” un aģentūras nolikumu.

AĢENTŪRAS darbības mērķis ir attīstīt tūrismu un uzņēmējdarbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, īstenojot novada tūrisma un uzņēmējdarbības politiku, izstrādājot tūrisma un uzņēmējdarbības nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, iesaistot industriju un sabiedrību, kā arī sekmēt brīvprātīgā darba attīstību Limbažu novadā. Veikt pārvaldībā nodoto pašvaldības ūdenstilpju un piederošo piekrastes zonu lietderīgu un efektīvu apsaimniekošanu, valdījumā nodotā sporta inventāra un sporta laukumu apsaimniekošanu, daudzveidīgu tautas sporta aktivitāšu veicināšanu.