Sociālā uzņēmējdarbība Liepājā: pieredzes stāsti

20 augusts, 2019

Š.g. 15. augustā LIAA Liepājas biznesa inkubatora telpās norisinājās neformāls tīklošanās pasākums, pulcējot sievietes no Liepājas un Liepājas reģiona, kuras dibinājušas vai plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, vai arī interesējas par iespējām, kā savā kopienā īstenot sociālas ievirzes projektus. Tā bija iespēja sievietēm dalīties savos stāstos un pieredzē, iedvesmojot un iepazīstoties citai ar citu.

Pasākumu atklāja tā idejas autore, karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko, kura sava maģistra darba ietvaros pētījusi sociālās uzņēmējdarbības pieredzi sievietes karjeras atbalstam Liepājā. Tieši intervētās sievietes un viņu stāsti bijis pamudinājums pasākumu organizēt un sapulcināt domubiedrus vienkopus, lai dalītos pieredzē, apmainītos kontaktiem un diskutētu par sociālās uzņēmējdarbības nākotni Liepājā. Savā pētījumā M. Kaļiņičenko secinājusi, ka sociālā uzņēmējdarbība sievietēm sniedz iespēju strādāt atbalstošā darba vidē, risina būtiskus nodarbinātības jautājumus, piemēram, darba laika organizāciju vai profesionālo piemērotību, kā arī veicina pašorganizēšanos un pašrealizāciju. Tāpat tika prezentēti ieteikumi Liepājas pašvaldībai, lai sociālās uzņēmējdarbības nozare varētu pilnveidoties un attīstīties.

Pasākuma laikā bija iespēja dzirdēt gan sieviešu pieredzes stāstus, gan arī noderīgu informāciju par sociālā uzņēmuma dibināšanu un atbalsta iespējām. Viens no pieredzes stāstiem bija RSU absolventes Madaras Jaunciemas prezentācija par to, kā sava bakalaura darba ietvaros veidojusi sociālā uzņēmuma “KK Original Design” digitālo stāstu. Savukārt par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta iespējām un ceļu no idejas līdz uzņēmumam vairāk pastāstīja Marija Povilaite, starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības akseleratora New Door valdes locekle un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāve. Bet  LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns sniedza ieskatu valsts atbalsta programmās jaunajiem uzņēmējiem, kas pieejamas arī sociālās uzņēmējdarbības ideju autoriem un sociālajiem uzņēmējiem.

Pasākuma noslēgumā izskanēja vēl divi pieredzes stāsti. Biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmas absolvente Anastasija Tkačenko iepazīstināja ar saviem pirmajiem soļiem sociālā biznesa idejas attīstībā, piedaloties Labklājības ministrijas konkursā sociālā biznesa ideju autoriem. Jaunā uzņēmēja norāda, cik būtiski ir iepazītie cilvēki un kontakti, kas izrādījušies ļoti noderīgi un izšķiroši. Savukārt Baltijas Rehabilitācijas centra vadītāja Ilze Durņeva sniedza ieskatu tajā, kā viņas vadītajā organizācijā notiek jaunu pakalpojumu izveide. Kā būtiskākais pakalpojumu attīstībā ir tieši sarunas ar bērnu vecākiem un konkurentu darbības izpēte, kas ļauj centram specializēties un piedāvāt to, kas citviet nav pieejams, bet kas būtu ļoti nepieciešams centra mazajiem klientiem.

Pasākuma laikā sievietes saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par sociālā uzņēmuma dibināšanu un atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan dalījās savā pieredzē par visai līdzīgām situācijām, ar ko pašas saskārušās savā uzņēmējdarbībā. Savos iespaidos par pasākumu dalās viena no dalībniecēm, “Radi Vidi Pats” jaunatnes darbiniece Linda Ulāne: “Pasākums bija ne tikai izglītojošs, bet arī iedvesmojošs. Ir vērtīgi redzēt veiksmīgus piemērus, kuri arī sākuši tikai ar labas idejas un vēlmes kombināciju, bet tajā pašā laikā jābūt gataviem arī izaicinājumiem, strupceļiem un plāniem B, C utt. Iedrošina tas, ka citi ir gatavi dalīties pieredzē un padomos, arī inkubators piedāvā atbalsta sistēmas. Mēs nesteidzamies, maziem solīšiem, un šāda veida pasākumi ir tie, kas palīdz šos mazos solīšus spert pareizā, likumiski un biznesa ziņā drošā virzienā.”

Informāciju sagatavoja:

Andra Strautiņa
Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Liepājā