Kā ar sociālo inovāciju palīdzību iespējams risināt sabiedrības novecošanās problēmu un nodrošināt ekonomisko izaugsmi?

20 oktobris, 2014

Anotāciju sagatavoja Olafs Grigus un Agnese Lešinska 

Pētījumā apkopoti 20 dažādi un veiksmīgi piemēri. Pētījumā ir analizēti ne tikai ar sabiedrības novecošanās problēmu saistītie izaicinājumi, bet piedāvātas inovatīvas un atraktīvas idejas kā šo iespēju izmantot sabiedrības labā. Sociālās inovācijas ir iekļaujošs un daudzpusīgs koncepts, kas uzsvaru liek tiešu uz konkrētiem aspektiem inovācijas procesā, to kontekstā un radītajā iespaidā. Starp būtiskākajiem elementiem var minēt: orientāciju uz sabiedrības vajadzībām, problēmām un vērtībām; jaunu sociālo iemaņu ieviešanu; iesaistīto personu līdzdalību, gatavību pieņemt un radīt gan sabiedriskos, gan individuālos labumus.

Veicot  20 gadījumu izpēti,  pētījumā iezīmējušies vairāki būtiski secinājumi:

  • vienkāršākām inovācijām jādod priekšroka, jo tās ar lielāku varbūtību tiks ieviestas;
  • sadarbības tīklu paplašināšana un dažādošana noved pie labāka rezultāta;
  • dalībniekiem būtu jāpiedalās ar inovācijas veidošanā un citi.

Pētījums “Social Innovation for Active and Healthy Ageing” angļu valodā pieejams šeit.

Šī anotācija veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Sagatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.

NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv

www.eeagrants.org

www.eeagrants.lv