Eiropas Komisija prezentēs jaunu sociālās ekonomikas rīcības plānu

2 decembris, 2021

Jauns Eiropas Savienības rīcības plāns sociālajai ekonomikai

Eiropas Komisija 2021. gada decembrī plāno prezentēt jaunu rīcības plānu sociālajai ekonomikai. Plāna ietvaros izstrādāts saskaņotu pasākumu kopums, kura mērķis ir radīt pareizos apstākļus, lai sociālā ekonomika varētu uzplaukt un īstenot savu potenciālu taisnīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanā. Rīcības plāns veicinās sociālās investīcijas, atbalstīs sociālās ekonomikas dalībniekus un sociālos uzņēmumus, lai tie uzsāktu darbību, paplašinātu darbību, ieviestu inovācijas un radītu darbvietas.

Lai sagatavotu rīcības plānu, iedzīvotāji un ieinteresētās personas no 2021. gada 1. marta līdz 26. aprīlim tika aicinātas izteikt savu viedokli par tā dēvēto rīcības plāna ceļvedi. Ceļvedī ir aprakstīta risināmā problēma un sasniedzamie mērķi, paskaidrots, kāpēc ir nepieciešama ES rīcība, izklāstītas politikas iespējas un aprakstītas apspriešanās stratēģijas galvenās iezīmes. Ar saņemtajām atsauksmēm var iepazīties ŠEIT.

Sociālā ekonomika ietver dažādus uzņēmumus, organizācijas un juridiskās formas, piemēram, bezpeļņas apvienības, kooperatīvus, savstarpējās sabiedrības, fondus un sociālos uzņēmumus. Tām ir kopīga iezīme – sistemātiska cilvēku izvirzīšana pirmajā vietā, lielākās peļņas daļas atkārtota ieguldīšana atpakaļ organizācijā vai sociālā nolūkā un līdzdalības pārvaldības forma. Šiem uzņēmumiem un organizācijām ir svarīga nozīme darba vietu radīšanā, darba integrācijā un iekļaujošā un ilgtspējīgā izaugsmē. Viņi darbojas ļoti dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes, sociālo mājokļu, enerģijas pieejamības nodrošināšanas visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, otrreizējās pārstrādes, mazumtirdzniecības, tūrisma, viesmīlības nozarēs.

Ņemot vērā to potenciālu risināt sabiedrības problēmas un veicināt ekonomikas izaugsmi, ES ir uzsākusi daudzus pasākumus, lai atbalstītu sociālo uzņēmumu un sociālās ekonomikas attīstību saskaņā ar 2011. gada Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu (SBI) un 2016. gada jaunuzņēmumu un kapacitātes celšanas iniciatīvu.

Nesen vairākas Komisijas iniciatīvas ir atzinušas sociālās ekonomikas potenciālu:

Sociālās ekonomikas organizācijas arī veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu.

Eiropas Komisija rīkos rīcības plāna atklāšanas pasākumu, kas notiks 2021. gada 16. decembra pēcpusdienā hibrīda formā. Tajā būs iespējams piedalīties klātienē Briselē (ierobežots vietu skaits) un tiešsaistē.

Pasākuma programma un reģistrēšanās dalībai tiešsaistē atrodama ŠEIT.