LSUA svin sešu gadu jubileju

23 novembris, 2021

LSUA svin sešu gadu jubileju

2015.gada 23.novembrī piecas organizācijas – sociālās uzņēmējdarbības ‘celmlauži’ Latvijā, kas jau iepriekš bija daudz darbojušās ar sociālās uzņēmējdarbības pētniecību un aktualizēšanu, dibināja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA), lai veicinātu šīs jomas attīstību Latvijā. Sirnīgi sveicam LSUA dibinātājus Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Sabiedrisko pētījumu centrs PROVIDUS, Latvijas Samariešu apvienība, labdarības veikalu tīkls “Otra elpa”, sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door”, kas joprojām aktīvi iesaistās gan asociācijas darbā, gan veicina sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstību kopumā, kā arī visus LSUA biedrus.

Šobrīd LSUA apvieno vairāk nekā 140 līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā. LSUA biedru pārstāvētās nozares ir daudzveidīgas – sākot no izglītības un kultūras, sociālajiem pakalpojumiem, līdz pat vides un ilgtspējas tēmām, kas pierāda, ka sociālā uzņēmējdarbība ir nozīmīgs rīks sociālās ietekmes radīšanai dažādās jomās. 

LSUA ir spēcīgs viedokļa līderis, kas spēj paveikt nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas nozarē, darbojoties trīs galvenajos virzienos: 

  • Interešu aizstāvība lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī;
  • Biedru kapacitātes uzlabošana, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformas veidošana;
  • Sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību.

Asociācijas ikdienas darbu pārvalda LSUA komanda:  direktore Regita Zeiļa, projektu vadītāja Līva Švarce, projektu vadītājas asistente Māra Skuja un pasākumu organizatore Līga Ivanova.

Darbu uzsāk LSUA jaunā padome

LSUA pārvaldes institūcija ir Padome, ko veido pieci cilvēki, kuri biedru sapulcē tiek ievēlēti uz divu gadu termiņu. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus, kā arī balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu. Ierasti Padome tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu jomas aktualitātes un svarīgākos Asociācijas notikumus un lēmumus. Katrs Padomes loceklis sniedz ieguldījumu un ekspertīzi lai kopā stiprinātu LSUA lomu jomas attīstībā.

Pateicamies iepriekšējiem LSUA Padomes locekļiem par ieguldījumu Asociācijas stiprināšanā: Andrim Bērziņam, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” priekšsēdētājam, kurš LSUA padomē darbojās kopš LSUA dibināšanas, un Elīnai Novadai, sociālā uzņēmuma “Svaigi.lv” saimniecei, kas padomē aizvadīja iepriekšējos divus gadus.

LSUA jaunās Padomes locekļi un viņu ekspertīzes joma

Agnese Frīdenberga 

📧

Sabiedrisko pētījumu centra PROVIDUS vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības komisijas locekle. Agnese darbojas LSUA padomē kopš 2019.gada.

Ekspertīze: sociālā uzņēmuma tiesiskais regulējums, sociāli atbildīgs publiskais iepirkums.

 

“Esmu juriste ar pieredzi strādāt gan pie normatīvo aktu izveides, gan dažādu to pavadošo dokumentu izstrādes. Esmu līdzdarbojusies, veidojot sociālās uzņēmējdarbības konceptu Latvijā. Tuvāko divu gadu laikā es koncentrešos uz diviem būtiskiem jautājumiem- pilnveidot un uzlabot tiesisko regulējumu, kā arī praksi, lai sociālie uzņēmumi varētu darboties un to darbība tiktu stiprināta un veicināta (pilnveidot procesu kā iegūst sociālā uzņēmuma statusu, uzlabot procesu kā izvērtēt sociālo uzņēmumu sociālo ietekmi). Otra būtiskā lieta – veicināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma prakses veidošanos Latvijā. Šāds publiskais iepirkums dod iespējas gan iepirkt preces un pakalpojumus no sociāliem uzņēmumiem, gan ļaut tiem līdzdarboties iepirkuma izpildē, sadarbībā ar citiem komersantiem.”

 

Inga Muižniece

📧

Zvanu centra «Sonido» īpašniece, Sociālā projekta “Parunāsim?” un Emocionālās atslodzes tālruņa “Uzklausīsim!” izveidotāja. Inga darbojas LSUA padomē kopš 2019.gada.

Ekspertīze: Darba integrācijas sociālie uzņēmumi, sociālais aspekts kā mārketinga un redzamības rīks

 

“Mans mērķis ir sniegt atbalstu darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem. Vēlos, lai nākotnē visi cilvēki tiktu uztveri vienādi un visiem tiktu dotas vienādas iespējas. Fokusējos uz šo jomu, jo tā kopīgiem spēkiem mazināsim sociālās atstumtības grupas un jau pirmsākumos veicināsim katra cilvēka iesaisti darba tirgū. Kā arī izmantošu savu pieredzi un aktivitāti, palīdzot sociālajā uzņēmējdarbībā vairāk izcelt tieši biznesa pusi un parādīt kā veiksmīgi izmantot sociālo aspektu, integrējot to kā mārketinga un redzamības rīku biznesa attīstībā.”

 

Miks Celmiņš

📧

“Make Room” vadītājs, sociālo inovāciju konsultants. Miks darbojas LSUA padomē kopš 2019.gada.

Ekspertīze: Sociālās uzņēmējdarbības jautājumu pārstāvēšana politikā

 

 

“Šajā padomes termiņā, nākamajos divos gados, vairāk centīšos koncentrēt savu lomu un atbalstu Asociācijai un biedriem tieši ar sociālās uzņēmējdarbības jautājumu pārstāvību un problēmu aktualizēšanu politikas veidotāju lokā. Turpināšu darbu padomē, lai atbalstītu asociācijas biedrus, asociācijas komandu veicinot ciešāku saikni un efektīvāku sadarbību ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldības un nacionālā līmenī. Šajā padomes termiņā labprāt vairāk iesaistītos, iepazīstot lielāku daļu Asociācijas biedru, atbalstītu risinot uz attīstību vērstus izaicinājumus.”

 

 

Kristīne Vērpēja

📧  

Starptautiskās bezpeļņas organizācijas Reach for Change biznesa inkubatora programmu vadītāja Latvijā. Kristīne LSUA padomei pievienojas šogad.

Ekspertīze: Sociālās ietekmes pārvalde, sadarbības veicināšana Baltijas valstu sociālo uzņēmumu starpā

 

“Ar savu darbu LSUA padomē, vēlos attīstīt sociālās ietekmes pārvaldi un sadarbības veicināšanu starp Baltijas valstu sociālajiem uzņēmējiem. Lai sociālos uzņēmumus un to paveikto darbu uztvertu nopietni, un novērtētu gan publiskais sektors, gan sabiedrība kopumā, uzņēmējiem ir jāspēj nodemonstrēt viņu radītā pozitīvā sociālā ietekme uzticamā un pārbaudāmā veidā, tāpēc sociālās ietekmes pārvalde ir ļoti svarīga joma, kas ir jāattīsta. Savukārt, sadarbībai starp Baltijas sociālajiem uzņēmējiem ir liela neizmantota vērtība – savstarpējā sadarbība var palīdzēt attīstīt uzņēmumu, uzlabot produktu/pakalpojumu, veicināt inovāciju rašanos, klientu piesaisti un daudz ko citu. Baltijas valstis ir pirmie tuvākie tirgi, kuros salīdzinoši ātrāk var notestēt un piedāvāt savu produktu/pakalpojumu, tāpēc ir vērts strādāt pie šādu sadarbības iespēju veicināšanas.”

 

Gustavs Mārtiņš Upmanis

📧   

Sociālā uzņēmuma SIA “Visas Iespējas” izveidotājs. Gustavs LSUA padomei pievienojas šogad.

Ekspertīze: Jauniešu iesaiste, brīvprātīgā darba popularizēšana sociālajos uzņēmumos, digitālās prasmes

 

“Darbojoties Asociācijas padomē vēlos vairāk pievērsties jauniešu iesaistei, digitālo prasmju uzlabošanai, kā arī brīvprātīgā darba popularitātes veicināšana sociālajos uzņēmumos. Sociālās uzņēmējdarbības jomā Latvijā vēlos ienest vairāk biznesa un ilgtspējīgas darbības principus, kuri bieži, īpaši jaunākiem sociālajiem uzņēmējiem pietrūkst. Arīdzan, man ir svarīgi izzināt tieši Asociāciju darba specifiku, ņemot vērā, ka līdz šim esmu darbojies uzņēmumā, sociālājā uzņēmumā, kā arī biedrībā. Ticu, ka šī pieredze ļaus ne tikai iegūt jaunus kontaktus, bet arī paplašināt manu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību gan Latvijā, gan pasaulē.”

 

Sveicam jaunos Padomes locekļus ar darba uzsākšanu un vēlam drosmi un iedvesmu stāties pretī jauniem izaicinājumiem.