HAKATONS

augusts 16, 2019

SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS
11.-13. OKTOBRIS
KULDĪGA


SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS – 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernajām tehnoloģijām balstītas sociālā biznesa projektus, ko hakatona noslēgumā vērtēs investori un profesionāļu žūrija. Ja Tu pie sevis vai kopā ar domubiedriem lolo kādu sociālās inovācijas ideju, taču neesi tai vēl radis biznesa koncepciju un/vai komandu, VAI arī, ja Tev nav ideju, taču ir prasmes IT, moderno tehnoloģiju, mārketinga un grafiskā dizaina jomā un interese tās pielietot biznesā ar mērķi padarīt labāku pasauli, tad Sociālo Inovāciju Hakatons būs īstā vieta, lai savus sapņus un ieceres beidzot pārvērstu realitātē!

Lai labāk izprastu, ko nozīmē sociālais bizness, kas balstīts mūsdienu tehnoloģijās, aicinām ielūkoties labās prakses piemēros:

 • Digitālās veselības rīks insulta rehabilitācijai Vigobot
 • Digitālā platforma jauniešiem Visas iespējas
 • Digitālā platforma – logopēdiskās terapijas rīks CheeksUp
 • Darba vakanču digitālā platforma Your Move
 • Medicīnas tehnoloģiju uzņēmums CastPrint
 • Latvijas Samariešu apvienības pakalpojums Drošības poga

Kas var piedalīties? Hakatonā aicinām pulcēties individuālas personas vai domubiedru grupas līdz 6 cilvēkiem no visas Latvijas – ikvienu sociālo inovāciju jomā domājošo, uzņēmumu pārstāvjus, jaunos uzņēmējus, programmētājus, 3D māksliniekus, grafiskos dizainerus, biznesa un finanšu speciālistus, studentus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. Hakatona dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Kopējais dalībnieku skaits? 40

Kā tas notiks? Piektdienas vakarā katrs dalībnieks/domubiedru grupa, kam ir sava sociālās inovācijas ideja, prezentēs to pārējiem hakatona dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki savstarpēji izvēlēsies, pie kuru ideju attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un veidos komandas. Sestdien, 12.oktobrī, komandas strādās kopā ar dažādu nozaru speciālistiem – mentoriem, kuri iecerētajām uzņēmējdarbības idejām palīdzēs formēt biznesa modeli un izvēlēties piemērotākos tehnoloģiskos, dizaina un mārketinga risinājumus. Svētdien, 13.oktobrī, komandas prezentēs savus gatavos projektus žūrijai – Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla pārstāvjiem un citiem ekspertiem, kuri pasākuma noslēgumā noteiks izcilāko, inovatīvāko un dzīvotspējīgāko sociālā biznesa ideju, kuras autori saņems hakatona galveno balvu. Ideju ģenerēšanai ir atvēlēta arī nakts, pasākums notiek brīvā, radošā atmosfērā, jo domām un idejām nepieciešams lidojums.

 Balvas? Hakatona galvenā balva uzvarētāju komandai no British Council pārstāvniecības Latvijā: starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte pie sociālajiem uzņēmējiem.
Būs arī simpātijas balvas, bet pats galvenais – bez ieguvumiem mājās neviens nedosies! Pat ja komanda neiekļūst laureātu vidū, vai kāda dalībnieka ideja netiek attīstīta tālāk, hakatons ikvienam dos vērtīgas zināšanas un prasmes biznesa modelēšanā, jaunas idejas, kontaktus, potenciālos savas uzņēmējdarbības partnerus un kolēģus, kā arī  lielisku iespēju prezentēt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības ekspertiem.

Dalības maksa un pieteikšanās? Dalība Sociālo Inovāciju Hakatonā ir bez maksas, TAČU vietas un šī lieliskā iespēja ir tikai 40 dalībniekiem. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāpasteidzas un līdz 22. septembrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa ŠEIT. Pēc 22. septembra visi interesenti saņems atbildes e-pastu.

Darba valoda: LV, RU, ENG

Hakatona vadītāji, radošās un profesionālās atmosfēras uzturētāji:

 • Ernests Štāls, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Anna Andina, bankas “BlueOrange” sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste, mediju projekta “Hellosolyanka” koordinatore

Komandu mentori: visa hakatona garumā palīdzēs komandām turēties “rāmjos” un virzīties uz mērķi, sniegs profesionālus padomus, dalīsies ar savu pieredzi, uzmundrinās un nepieciešamības gadījumā izteiks profesionālu kritiku:

 • Uzņēmumu attīstība: Ernests Štāls, Hakatona vadītājs, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Uzņēmumu attīstība, eksports: Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja
 • Finanšu piesaiste un biznesa modeļi: Reinis Budriķis, Vadības konsultāciju uzņēmuma “Civitta” vadošais partneris
 • Dizains un tehnoloģijas: Alīna Dolmate, Stratēģiskā plānotāja, Riga Innovation Group (RIG) līdzdibinātāja
 • Digitālais mārketings: Elīna Novada, sociālā uzņēmuma “svaigi.lv” saimniece
 • Dizains un komunikācija: Andrs Hermanis, sociālā uzņēmuma “BlindArt” dibinātājs un vadītājs
 • Informācijas tehnoloģijas: Linda Sinka, sociālā uzņēmuma “Learn IT” dibinātāja
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana: Līga Raituma, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja
 • Sociālā uzņēmējdarbība: Liene Reine – Miteva, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

 Vairāk par katru no mentoriem uzzini šeit!

Hakatona PROGRAMMA šeit.

Norises vieta? Kuldīgas Jauniešu māja, Jelgavas iela 26

Nakšņošana un ēdienreizes?  Radošus prātus nepieciešams pabarot ne tikai ar jaunām zināšanām un idejām. Hakatona dalībniekiem tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī visa pasākuma laikā būs pieejamas uzkodas, kafija, tēja un ūdens. Nakšņošana – mājīgos, divvietīgos un trīsvietīgos viesnīcas “Jēkaba Sēta” (Liepājas iela 36) numuriņos.

Kas obligāti jāņem līdzi? Hakatona dalībniekam jāņem līdzi savs portatīvais dators. Tehniskais aprīkojums un kancelejas piederumi tiks nodrošināti. Viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām, lai justos ērti un brīvi.

Nokļūšana? Hakatona dalībnieki no Latgales 11. oktobrī plkst.13:00 pulcējas Daugavpilī, kur aties speciāli organizēts, bezmaksas mikroautobuss, kas visus nogādās Kuldīgā. Savukārt 13. oktobrī plkst.15:00 mikroautobuss aties no Kuldīgas, lai nogādātu dalībniekus atpakaļ Daugavpilī. Dalībniekus no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes aicinām izmantot sabiedrisko transportu.

Kas organizē hakatonu? Sociālo Inovāciju Hakatonu Kuldīgā ar Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno” un Kurzemes NVO centru. Hakatonam palīdz notikt arī British Council pārstāvniecība Latvijā, Kuldīgas novada pašvaldība, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, SEB banka, uzņēmums “MILZU!”, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora, Latvijas Biznesu Eņģeļu Tīkls un viesnīca “Jēkaba Sēta”.

Papildu informācija par hakatonu:
Līga Ivanova, , 26464686
Anna Andina, , 26189214

ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
11-13 ОКТЯБРЯ
КУЛДИГА

 ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ – 48-часовой марафон идей, в котором под руководством профессиональных менторов будет предоставлена возможность создать новые, жизнеспособные, основанные на технологиях социальные бизнес-проекты, которые в завершение хакатона будут оценены инвесторами и профессиональным жюри. Если у Тебя или у Твоей команды есть заветная мечта осуществить какую-нибудь инновационную идею в социальной сфере, но Ты еще не сформулировал концепцию бизнеса/или команду, ИЛИ если у Тебя нет идей, но есть навыки в ИТ, современных технологиях, маркетинге и графическом дизайне, и Ты хочешь применить их в бизнесе и сделать мир лучше, то Хакатон Социальных Инноваций – то самое место для реализации своих мечтаний и превращения их в реальность!

Чтобы лучше понять, что значит социальный бизнес, основанный на современных технологиях, мы предлагаем ознакомиться с примерами хорошей практики:

 • Медицинский цифровой инструмент для реабилитации после инсульта – Vigobot
 • Цифровая платформа для молодежи – Visas iespējas
 • Цифровая платформа – инструмент логопедической терапии CheeksUp
 • Цифровая платформа вакансий Your Move
 • Предприятие по изготовлению медицинских технологий CastPrint
 • Услуга Латвийского объединения самаритян Drošības poga

Кто может принять участие? В хакатоне приглашаем принять участие каждого индивидуально или группы единомышленников до 6 человек со всей Латвии – всех тех, кого волнует тема социальных инноваций, представителей предприятий, молодых предпринимателей, программистов, 3D-художников, графических дизайнеров, бизнес и финансовых специалистов, студентов или просто полных энтузиазма генераторов идей. Участникам хакатона должно быть не менее 18 лет.

Общее количество участников? 40

Как все будет проходить? В пятницу вечером каждый участник/группа единомышленников со своей идеей социальной инновации презентует ее остальным участникам хакатона. После этого участники выберут, над какими идеями они готовы будут работать в течение 48 часов и начнут создавать команды. В субботу, 12 октября, команды будут работать вместе со специалистами разных отраслей – менторами, которые намеченным бизнес-идеям помогут сформировать бизнес-модель и подобрать наиболее подходящие технологические, дизайнерские и маркетинговые решения. В воскресенье, 13 октября, команды представят свои готовые проекты жюри – представителям Латвийской сети бизнес-ангелов и другим экспертам, которые в завершение мероприятия определят самую высокую, инновационную и жизнеспособную идею социального бизнеса, авторы которой получат главный приз хакатона. Для создания идей предусмотрена также и ночь, мероприятие проходит в свободной, творческой атмосфере, потому что мыслям и идеям необходим полет.

Призы? Главный приз хакатона от представительства British Council в Латвии для авторов самой выдающейся, инновационной и жизнеспособной идеи социального бизнеса: международный визит по обмену опытом к социальным предпринимателям.

Будут также и призы симпатии, но самое главное – без пользы для себя домой никто не отправится! Даже если команда не окажется среди лауреатов, или идея какого-либо участника не будет развиваться дальше, хактон каждому даст ценные знания и навыки в моделировании бизнеса, новые идеи, контакты, потенциальных партнеров и коллег для собственного бизнеса, а также отличную возможность презентовать свою бизнес-идею перед экспертами в предпринимательской деятельности.

Плата за участие и подача заявок? Участие в Хакатоне Социальных Инноваций бесплатно, НО места и эта отличная возможность рассчитаны всего на 40 участников. Чтобы стать участником хакатона, нужно поторопиться и до 22 сентября заполнить онлайн-анкету ЗДЕСЬ. После 22 сентября все заинтересованные получат ответ по е-почте.

Рабочий язык: LV, RU, ENG

Ведущие хакатона, поддерживающие творческую и профессиональную атмосферу:

 • Эрнестс Шталс, член правления предприятия «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Анна Андина, специалист по общественным отношениям и маркетингу банка BlueOrange, координатор проекта “Hellosolyanka”

Менторы команд: на протяжении всего хакатона помогут командам держаться в «рамах» и продвигаться к цели, давать профессиональные советы, будут делиться опытом, поощрять и в случае необходимости высказывать профессиональную критику:

 • Развитие предприятий: Эрнестc Шталc, руководитель Хакатона, член правления компании «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Развитие предприятий, экспорт: Эвита Штрауса, руководитель развития предприятия «MILZU!»
 • Привлечение финансов и бизнес-модели: Рейнис Будрикис, ведущий партнер управленческой консалтинговой компании «Civitta»
 • Дизайн и технологии: Алина Долмате, стратегический планировщик, соучредитель Riga Innovation Group (RIG)
 • Цифровой маркетинг: Элина Новада, создательница социального предприятия «Svaigi.lv»
 • Дизайн и коммуникация: Андрс Херманис, основатель и руководитель социального предприятия «BlindArt»
 • Информационные технологии: Линда Синка, основатель социального предприятия «Learn IT»
 • Начало предпринимательской деятельности: Лига Райтума, руководитель кулдигского бизнес-инкубатора ЛИАА
 • Социальное предпринимательство: Лиене Рейне–Митева, руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства

Больше о каждом из менторов узнай здесь!

ПРОГРАММА хакатона – здесь!

Место проведения? Кулдигский Дом молодежи, ул. Елгавас 26

Ночлег и питание? Творческие умы должны питаться не только новыми знаниями и идеями. Участникам хакатона будут обеспечены завтрак, обед и ужин, а также во время всего мероприятия будут доступны закуски, кофе, чай и вода. Ночлег – в уютных, двухместных и трехместных номерах гостиницы «Jēkaba Sēta» (ул. Лиепаяс 36).

Что обязательно нужно взять с собой? Участники хакатона должны взять с собой свои портативные компьютеры. Техническое оснащение и канцелярские принадлежности будут обеспечены. Все по своему усмотрению и потребностям, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно.

Логистика? Участники хакатона из Латгалии 11 октября в 13:00 собираются в Даугавпилсе, где будет ждать специально организованный, бесплатный микроавтобус, который доставит всех в Кулдигу. В свою очередь, 13 октября в 15:00 микроавтобус отправится из Кулдиги, чтобы доставить участников обратно в Даугавпилс. Участников из Видземе, Земгале и Курземе приглашаем использовать общественный транспорт.

Кто организует хакатон? Хакатон Социальных Инноваций в Кулдиге с поддержкой Министерства иностранных дел Германии организует Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с даугавпилсской молодежной организацией «D-Juno» и Курземским центром поддержки негосударственных организаций.  Осуществиться хакатону также помогает представительство British Council в Латвии, самоуправление Кулдигского края, Детско-юношеский центр Кулдигского края, SEB банк, предприятие «MILZU!», Латвийская сеть бизнес-ангелов и гостиница «Jēkaba Sēta».

Для дополнительной информации о хакатоне:
Лига Иванова, , 26464686
Анна Андина, , 26189214