Atbalsta personu un darbinieku profili darba integrācijas sociālajos uzņēmumos

16 jūlijs, 2023

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija iesaistās B-WISE projektā ar mērķi radaīt risinājumus darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) vajadzību analīzei un risinājumu piedāvāšanai.

Projekta partneri katrs savā valstī īstenoja apjomīgu darbinieku analīzi, izveidojot sadrumstalotu, bet daudzveidīgu priekšstatu par veicinātāju, atbalstīta personu un darba ņēmēju no sociāli mazaizsargātajām grupām (SMG) profiliem. Tāpēc bija nepieciešams izstrādāt ierobežotu profilu skaitu, kas rezultātā aplūkojami tālāk rakstā.

Iegūtie personāžu profili tika identificēti un pēc tam īsi aprakstīti, ziņojot par profila vispārīgajām īpašībām, vērtību un prasmju jomu un biogrāfisko aspektu, kuru izmantojot laika gaitā attīstās profila personība, ņemot vērā dažādus iespējamos attīstības virzienus.

Pieci identificētie veicinātāju profili:

 • Dibinātāji ir DISU līderi, jo kopš organizācijas dibināšanas viņi iemieso tā vērtības un pieņem svarīgākos lēmumus. Viņiem ir svarīgi nodrošināt iespēju izmantot un apgūt attīstības potenciālu.
 • Sociālie veicinātāji ar sociālo vai humanitāro zinātņu profila izglītību, kas vada DISU. Viņi ir DISU dvēsele, tomēr viņi pastāvīgi ir pakļauti kompetences trūkuma riskam (ieņem augstus amatus, bet tomēr viņiem trūkst prasmju, lai efektīvi un lietderīgi veiktu ar šo lomu saistītās darbības). Tāpēc ir nepieciešams attīstīt viņu organizatoriskās un vadības kompetences.
 • Vadītāji tuvu pensijas vecumam ir vadījuši DISU daudzus gadus, bet tagad viņi ir nonākuši līdz pensionēšanas vecumam, mazliet noguruši un dažkārt vīlušies. Ir būtiski mudināt viņus nodot pienākumus jaunākiem kolēģiem.
 • Tehniskie veicinātāji nāk no tehniskajām profesijām un vēlas sniegt savas zināšanas DISU, taču dažkārt abām pasaulēm ir grūti satikties.
 • Iesācēji ir jauni, ar lielu entuziasmu un nelielu pieredzi, kas cīnās ar izaicinājumu vadīt nesen izveidoto DISU. Šī iemesla dēļ viņi riskē rīkoties naivi, tāpēc viņiem ir svarīgi apgūt zināšanas par neaizsargātajām grupām, lai labāk pārvaldītu organizāciju, neizdegtu un risinātu citas problēmas. Viņu vajadzības ir saistītas arī ar mārketingu un modernām metodēm, jo īpaši ar mērķi attīstīt DISU savā darbības nozarē.

Trīs atbalsta personu identificētie profili:

 • Sociāli orientētiem cilvēkiem ir raksturīga iezīme – viņi ir ieradušies DISU ar vēlmi profesionāli sniegt atbalstu cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība, un DISU. Viņi ir kļuvuši par vadītāju darba ņēmējiem no sociāli mazaizsargātajām grupām. Nākotnē viņiem var būt nepieciešama apmācība, kas viņu iedzimto vēlmi palīdzēt citiem padarītu profesionālāku.
 • Profesionāli orientēti ir cilvēki, kas uzsāka strādāt DISU, jo ir tehniski kompetenti kādā profesijā: pavāri, santehniķi, elektriķi, drēbnieki, u.c., kuri kādā dzīves posmā nolēma ieguldīt savas prasmes DISU. Viņu prasmju stiprināšana ir viens no aspektiem par ko būtu jādomā un jāattīsta DISU stratēģiskie un organizatoriskie aspekti šajā virzienā.
 • Nākamais veicinātājs ir atbalsta personas, kas uzņemas arvien vairāk pienākumu DISU un gatavojas nākotnē kļūt par veicinātāju. Nākamajiem veicinātājiem tāpat kā sociāli orientētiem cilvēkiem ir risks sastapties ar kompetences trūkumu.

Četri SMG identificētie profili:

 • Darbinieku, kuriem DISU ir drošā vide ir cilvēki ar nopietnām problēmām un ierobežotām izaugsmes iespējām, kuri DISU ir atraduši kā drošu vidi sev. Jāatzīmē, ka nākotnē bez DISU sniegtā profesionālā un sociālā atbalsta viņiem ir nelielas iespējas pārvarēt grūtības un patstāvīgi strādāt atvērtajā darba tirgū. Viņiem ir nepieciešams sociālais atbalsts.
 • Cilvēki, kuriem trūkst sociālo (mīksto) prasmju invaliditātes vai citu aspektu iespaidā im nelabvēlīgas situācijas dēļ, kas neļauj atrast darbu un iekļauties sabiedrībā. Vislabākais būtu viņiem iemācīt nozīmīgākās sociālās/mīkstās prasmes, kas viņiem varētu palīdzēt ikdienas dzīvē, piemēram, digitalizācija.
 • Uz izaugsmi orientētiem cilvēkiem var būt liela darba pieredze, bet viņiem ir grūtības atrast darbu atvērtajā darba tirgū, jo trūkst tieši tādu prasmju vai profesionālo zināšanu, kas šobrīd ir pieprasītas un nepieciešamas, vai arī viņi atrodas nelabvēlīgā dzīves situācijā (piemēram, mājsaimnieces, etniskās minoritātes u.c.). Citos gadījumos viņiem nav bijusi iepriekšējā darba pieredze pirms darba uzsākšanas DISU. Pēc daudzu gadu neveiksmīgām darba meklējumiem un negatīvas pieredzes viņi DISU ir atraduši vietu, kur augt, un viņu mērķis ir uzņemties vairāk pienākumu (piemēram, kļūt par atbalstīta personām). Viņi ir gatavi mācīties un apgūt dažāda veida prasmes (piemēram, sociālās, mīkstās, digitālās, profesionālās).
 • Izdzīvotāji ir cilvēki, kuri, arī pateicoties DISU, ir pārvarējuši grūtus dzīves brīžus un tagad vēlas pierādīt sev un citiem, ka ir kļuvuši patstāvīgi un spēj iekļauties darba pasaulē. Šis personas modelis ir tipisks apmācības DISU vai ražošanas DISU klients, kas orientēts uz darba uzsākšānu ārpus DISU, un viņi var apgūt dažāda veida prasmes.

B-WISE ir Erasmus+ programmas finansēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai risinātu prasmju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm, darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.