Aicinām atbalstīt mūsu biedru iniciatīvas!

21 decembris, 2023

 

Gada izskaņā vienmēr veltām laiku, lai pateiktu “paldies” cilvēkiem, ar kuriem kopā esam strādājuši sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanā. Ik gadu pateicamies  arī mūsu biedriem, sūtot individuālus apsveikumus. Šogad tradīciju mainījām, ļaujot biedru kopienai izlemt, kurai no biedru iniciatīvām LSUA dāvinās ziedojumu 300 EUR apmērā! Ziedojuma saņemšanai tika izvirzītas 10 iniciatīvas.
Biedru balsojumā uzvaru ieguva Biedrības “Nepaliec viens” jaunākais projekts “Atver durvis Betānijā”, kura mērķis ir atvērt 10 jaunus grupu dzīvokļus, dienas centru un patstāvību veicinošas grupas, lai ar pielāgotas vides un speciālistu atbalstu veicinātu jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem patstāvību un integrāciju.

Aicinām iepazīties ar visām izvirzītajām iniciatīvām – ja vēl domājat, kas varētu būt jūsu šī gada labais darbs, aicinām atbalstīt kādu no organizācijām un uzņēmumiem!

 

SIA “GL & DEVELOPMENT”

SIA “GL & DEVELOPMENT”, kas izveidojis zīmolu “Liberated!” ir sociālais uzņēmums, kas izstrādā apģērbus un aksesuārus, palīgierīces cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Vairāk informācijas: www.liberated-design.com

 

SIA “MobilCentrs”

SIA “Mobilitātes Centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem (MobilCentrs)” ir sociālais uzņēmums, kas izveidots, lai nodrošinātu asistenta-pavadoņa pakalpojumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem un papildinātu sociālo pakalpojumu klāstu ar specializētu aprīkojuma nomu, tūrisma objektu apmeklēšanu un ar konsultācijām invaliditātes jautājumos.
Vairāk informācijas: iincubator.weebly.com

 

SIA “IW” – Neredzamā pasaule

“Neredzamā pasaule” ir sociālais uzņēmums, kas piedāvā izglītojošu izklaides pieredzi tumsā. Uzņēmuma mērķis ir attīstīt toleranci redzīgo un neredzīgo starpā ar mērķi nojaukt komunikācijas barjeras starp veseliem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lauzt stereotipus un veicināt cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.
Vairāk informācijas: www.neredzamapasaule.lv

 

SIA “Free Riga house guardians”

SIA “Free Riga house guardians” ir sociālais uzņēmums, kura mērķis ir veicināt, organizēt un attīstīt pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju apsaimniekošanu un sociāli atbildīgu revitalizāciju, nodrošinot attīstības platformu kultūras daudzveidības, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un prasmju attīstības, brīvprātīgā darba un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācijai.
Vairāk informācijas: www.freeriga.lv un www.viskali.lv

 

Biedrība “Nepaliec viens”, centrs “Solis Augšup”

Biedrības jaunākais projekts ir “Atver durvis Betānijā”, kura mērķis ir atvērt 10 jaunus grupu dzīvokļus, dienas centru un patstāvību veicinošas grupas, lai ar pielāgotas vides un speciālistu atbalstu veicinātu jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem patstāvību un integrāciju.
Vairāk informācijas: www.nepaliecviens.lv un atverdurvis.betanija.lv

 

SIA “Mobilizing”, zīmols “Difftravel”

SIA “Mobilizing” ir sociālais uzņēmums, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējam.
Vairāk informācijas: www.difftravel.org

 

SIA “Dabas zirgi”

SIA “Dabas zirgi” ir sociālais uzņēmums, kas piedāvā jāšanas un zirgu psiholoģijas apmācības, izjādes lieliem un maziem apvidū un laukumā, korporatīvie pasākumi un bērnu ballītes, iespēja lieliski pavadīt laiku meža ielokā, vienlaikus rūpējoties par zirgu labturību!
Vairāk infromācijas: www.dabaszirgi.lv

 

SIA “Sajūtu Māja”

SIA “Sajūtu Māja” ir sociālais uzņēmums, kas izveidojis Privāto Glūdas pamatskolu / mājskolu un rūpējas par cilvēku emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratni un nepieciešamību bērna augšanas laikā un izglītības iegūšanas procesā.
Vairāk informācijas: www.gludasmajskola.lv

 

SIA “Atbalsta un attīstības centrs Kopā”

SIA “ATBALSTA UN ATTĪSTĪBAS CENTRS KOPĀ” ir sociālais uzņēmums, kas izveidojis atbalsta centru personām ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.
Vairāk informācijas: Facebook lapā

 

 

“Mentor Latvia” ir biedrība, kas strādā ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mēs nodrošinām individuālu atbalstu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes – jauniešu mājām, un audžuģimenēm, kā arī jauniešiem, kuru ģimenes nespēj sniegt pilnvērtīgu atbalstu.
Vairāk informācijas: www.mentor.lv

 

Atbalsta iespējas atradīsiet gan šo organizāciju mājaslapās, gan pavisam vienkāršā veidā iespējams ziedot arī Mobilly aplikācijā! Lai jaunās iniciatīvas top vēl spēcīgākas nākamajā gadā!