Video lekcijas par sociālo uzņēmējdarbību

2 februāris, 2022

2020. gadā LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tika izveidotas 30 video lekcijas, kas stāsta par sociālo uzņēmējdarbību un ar to saistītajām tēmām. Projektu realizēja biedrības: “Partnerība Daugavkrasts”, “SATEKA”, “Lauku partnerība Lielupe”, “Darīsim paši!” un “Pierīgas partnerība”. Šeit vienuviet atradīsiet visas lekcijas, kas sadalītas kategorijās: sociālās uzņēmējdarbības pamati, likumiskie ieguvumi un ierobežojumi sociālajiem uzņēmumiem, sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstīšana un sociālā uzņēmuma reģistrēšana, sociālā ietekme, sociālā uzņēmuma biznesa modelis, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti, sociālo uzņēmumu attīstība lauku teritorijās un sadarbības iespējas ar pašvaldībām un sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti.

Sociālās uzņēmējdarbības pamati

1. LEKCIJA – Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

2. LEKCIJA – Ar ko sociālais uzņēmums atšķiras no NVO, ikviena cita uzņēmuma un valsts pārvaldes?

3. LEKCIJA – Kāds ir sociālās uzņēmējdarbības juridiskais ietvars Latvijā?

Likumiskie ieguvumi un ierobežojumi sociālajiem uzņēmumiem

4. LEKCIJA – Ko nosaka sociālā uzņēmuma likums – ieguvumi un ierobežojumi?

5. LEKCIJA – Kādas ir papildu iespējas sociālajiem uzņēmumiem?

Sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstīšana un sociālā uzņēmuma reģistrēšana

6. LEKCIJA – Vai nevalstiskā organizācija var pārtapt par sociālo uzņēmumu?

7. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma radīšana: soli pa solim

8. LEKCIJA – Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, un kā tos praktiski izpildīt?

9. LEKCIJA – Kādi var būt sociālā uzņēmuma sociālie mērķi?

Sociālā ietekme

10. LEKCIJA – Kas ir sociālā ietekme un kāpēc to mērīt?

11. LEKCIJA – Kā mērīt sociālo ietekmi?

Sociālā uzņēmuma biznesa modelis

12. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kas ir kanva un kā tā palīdz?

13. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: aktivitātes un darbības formāts

14. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: resursi

15. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: klienti

16. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: klienti

17. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: partneri

18. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: kanāli klientu sasniegšanai

19. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: vērtības piedāvājums

20. LEKCIJA – Sociālā uzņēmuma biznesa modelis: piemērs

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti

21. LEKCIJA – Atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem

22. LEKCIJA – ALTUM grants sociālajai uzņēmējdarbībai

Sociālo uzņēmumu attīstība lauku teritorijās un sadarbības iespējas ar pašvaldībām

23. LEKCIJA – Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

24. LEKCIJA – Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

25. LEKCIJA – Sociālie uzņēmumi lauku teritorijās

Sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti

Sociālā uzņēmuma “Visas iespējas” pieredzes stāsts

Sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi” pieredzes stāsts

Sociālā uzņēmuma “Barboleta” pieredzes stāsts

Sociālā uzņēmuma “Upeslīči atpūtai” pieredzes stāsts

Sociālā uzņēmuma “Dzīvības poga” pieredzes stāsts