Uzsāk darbu LSUA jaunā Padome

2 decembris, 2019

Uzsāk darbu LSUA jaunā Padome

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Padomi veido pieci cilvēki, kurus ievēl biedri uz divu gadu termiņu. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus, kā arī balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu. Padome tiekas ne retāk kā reizi ceturksnī.

Pateicamies iepriekšējai LSUA Padomei par ieguldījumu Asociācijas stiprināšanā – Egitai Prāmai (Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS), Unai Meibergai (Kalnciema kvartāls), Lienei Pērkonei (Rīgas cirks), Diānai Lapkis (Sociālās uzņēmējdarbības akselerators New Door).

LSUA Jaunās Padomes locekļi (līdz 2021. gada 23. novembrim):

Inga Muižniece, sociālā uzņēmuma “SONIDO” izveidotāja
Elīna Novada, sociālā uzņēmuma “Svaigi.lv” saimniece
Agnese Frīdenberga, domnīcas “Providus” pētniece
Miks Celmiņš, “Make Room Europe” vadītājs
Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” priekšsēdētājs

 

LSUA jaunās Padomes locekļi par savu lomu Asociācijā izsakās šādi:

 

Inga Muižniece: “Jūtu pienākumu un atbildību iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstībā un popularizēšanā Latvijā. Esot padomē un darbojoties kā pilnvērtīgs Sociālais uzņēmums, varēšu palīdzēt citiem uzņēmējiem ar praktiskās pieredzes stāstiem, kā arī atrast labākos risinājumus, lai sociālās idejas būtu ne tikai uz papīra, bet arī realizētas dzīvē. Izmantojot savu pieredzi tīklošanās organizācijā, varu palīdzēt esošajiem biedriem veicināt biznesa attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās.”

 

Elīna Novada izvirzīja savu kandidatūru LSUA Padomes locekļa amatam, lai ar gūto pieredzi palīdzētu strādāt  pie LSUA attīstības virzieniem, jo īpaši jomās, kas saistītas ar iespējām, ko asociācija var piedāvāt saviem biedriem, lai stiprinātu biedru kapacitāti, un strādāt pie tā, lai palīdzētu biedriem izmantot visu to atbalsta potenciālu, kāds pieejams sociālajiem uzņēmumiem Latvijā. Tāpat arī Elīna vēlas padziļināti izprast jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu iespējām risināt sociāli nozīmīgus jautājumus, arī mācīties no citu valstu pieredzes, lai attīstītu sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu Latvijas uzņēmējdarbības vidē.

 

Agnese Frīdenberga: “Iesaistoties padomē, vēlos sniegt asociācijai un tās biedriem savas zināšanas, lai stiprinātu sociālo uzņēmumu spējas un iespējas Latvijā un Eiropā. Mana uzkrātā pieredze būs noderīga, gan pilnveidojot tiesisko regulējumu, gan meklējot individuālos risinājumus.”

Miks Celmiņš:  “Vēlos vairāk iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā un labvēlīgas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidē arī Latvijā. Es vēlētos dalīties ar savas organizācijas, savu partneru veidotajām Eiropas un globālām iespējām Latvijas sociāliem uzņēmējiem. Esmu gatavs piedāvāt savu un savas organizācijas starptautisku projektu izveides ekspertīzi inovāciju izstrādē, kapacitātes celšanā un pieredzes apmaiņā.”

 

Andris Bērziņš: ” Biedriem vienmēr ir laipni palīdzēts, cik nu laiks atļauj, un nekas nemainīsies, tā kā droši zvaniet un rakstiet!”

 

Ar 2.decembri LSUA direktores amatā atgriežas Madara Ūlande. Madara, lai gan pasīvākā lomā, tomēr pēdējā pusotra gada laikā cieši sekojusi līdzi asociācijas darbam un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai: “Liels paldies Lienei Rienei – Mitevai, kura manas prombūtnes laikā drosmīgi veda asociāciju un sociālās uzņēmējdarbības jomu pretim jauniem izaicinājumiem. Lienes un asociācijas kolēģu sasniegtais dod prieku un motivāciju atgriezties aktīvā sociālās uzņēmējdarbības notikumu apritē.”