Sociālo uzņēmumu tiesību rokasgrāmata

26 janvāris, 2023

Vairāki starptautiski eksperti ir apvienojuši savus pētījumus un izdevuši grāmatu, kas sniedz jaunu ieskatu sociālo uzņēmumu, kooperatīvu un citu uz mērķi orientētu uzņēmumu situācijā. Sociālo uzņēmumu tiesību starptautiskā rokasgrāmata – “The International Handbook of Social Enterprise Law” ir pieejama tiešsaistē bez maksas.

Izmantojot starpdisciplināru pieeju, apvienojot jurisprudenci, filozofiju, vēsturi, socioloģiju un ekonomiku, grātama sniedz vērtīgu ieskatu sociālās uzņēmējdarbības un kopējā labuma veicināšanā. Grāmatā ir apkopoti 44 raksti, ko sarakstījis 71 šīs jomas pētnieks un praktiķis.

Pievēršoties sociālajām problēmām un to rašanās iemesliem, sociālie uzņēmēji veido organizācijas, kas rada sociālās pārmaiņas, un papildus domājot par tādiem aspektiem kā ētiskie, sociālie un vides faktori. Tādējādi starptautiski ir identificēti dažādi sociālo uzņēmumu modeļi, kas apliecina savu dzīvotspēju un nozīmi.

Grāmata sniedz starptautisku pārskatu par sociālā mērķa uzņēmumiem visā pasaulē. Grāmatā ir aprakstīts 36 valstu tiesību sistēmas – dažās valstīs jau pastāv likumi un noteikumi, kas attiecas uz sociālajiem uzņēmumiem vai to veidiem.

Šī grāmata piedāvā vielu pārdomām un norādījumus visiem, kas interesējas par šo jomu. Tā būs noderīga praktiķiem un lēmumu pieņēmējiem, kas iesaistīti sociālajās un kopienu organizācijās, kā arī starptautiskajā attīstībā un, plašākā nozīmē, sociālajās zinātnēs un ekonomikā.