Pasākums “Soli pa solim līdz veiksmīgai partnerībai ar pašvaldību”

20 jūlijs, 2023

10.augustā plkst.13:00  aktīvas organizācijas, kas darbojas Talsu novadā – nevalstiskās organizācijas, sociālos uzņēmumus, jaunatnes organizācijas, aktīvas kopienas, jauniešus un līderus aicinām piedalīties pasākumā “Soli pa solim līdz veiksmīgai partnerībai ar pašvaldību”. 

Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību ar mērķi rosināt apzinātu sadarbību veidošanu, izprast veiksmīgu sadarbību nosacījumus un izmēģināt praktiskus rīkus sadarbības uzsākšanā un ilgtermiņa sadarbības uzturēšanā. Pasākuma laikā dalībnieki tiks aicināti dalīties ar pieredzi un ieteikumiem, veidojot sadarbību ar pašvaldību, kā arī izmēģināt praktiskus rīkus sadarbības uzsākšanā, veidot veiksmīgas ilgtermiņa partnerības. 

Pasākums “Soli pa solim līdz veiksmīgai partnerībai ar pašvaldību” norisināsies 10. augustā plkst. 13:00, Talsu Tautas nama Tornīša zālē (Talsi, Lielā iela 19/21). Lai piedalītos pasākumā, lūgums aizpildīt pieteikuma formu https://ej.uz/pasakumsTalsos

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un partnerorganizācijām no Kipras, Portugāles, Zviedrijas un Lietuvas strādā pie tā, lai uzlabotu kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu sadarbību ar pašvaldībām. Gada laikā tika izstrādātas 5 datubāzes ar aktīvajām organizācijām (Latvija, Lietuva, Zviedrija, Kipra, Portugāle), kas ir publicētas gan LSUA, gan Talsu pašvaldības mājas lapā, kā arī četru Eiropas partnerorganizāciju komunikācijas platformās. Šīs datu bāzes kalpo kā lielisks informācijas avots, lai apzinātu vietējās organizācijas un to darbības jomas, kā arī atrastu sadarbības partnerus starptautiskajām sadarbībām. Pārskats “Kādas ir vajadzības un izaicinājumi veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām?” aplūko izaicinājumus, ar kādiem organizācijas saskaras veidojot sadarbības, kā arī iemeslus partnerību veidošanai. Pētot labās prakses piemērus vairākās Eiropas valstīs ir apkopotas darbības un soļi efektīvas pieejas sadarbības attīstībai informatīvajā materiālā “Sadarbības veicināšana starp pašvaldībām un kopienu organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem“, kas ļautu panākt raitāku procesu norisi un praktiskākus rezultātus, no kā labumu gūtu gan nevalstiskās organizācijas, gan to sadarbības partneri pašvaldībās, gan abu organizāciju ieinteresētās puses un klienti, gan plašāka sabiedrība.

Kā arī ir izveidotas politikas rekomendācijas “Politikas rekomendācijas pašvaldību un kopienas organizāciju sadarbībai jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai” sniedz ieteikumus, ar kuru palīdzību var stiprināt un uzturēt sadarbību, neraugoties uz izaicinājumiem, ar kurām saskaras katra vietējā pašvaldība.

Pašvaldību un kopienas organizāciju sadarbības tika pētītas projekta “LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp kopienās balstītām jaunatnes organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī attīstīt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanai pilsoniskajā sabiedrībā.