Noslēdzies LEADER sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”

22 novembris, 2021

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” rezultāti

Šī gada 20.novembrī noslēdzas LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” Divu gadu garumā LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piecu vietējo rīcības grupu teritorijās jeb desmit Latvijas novadu pašvaldībās realizētas dažādas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.
Projekta mērķis bija sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir pateicīga par iespēju būt projekta sadarbības partnerim un piedalīties noderīgu resursu izstrādē un izpratnes veicināšanā.

Projekta laikā tikuši sagatavoti arī dažādi praktiski materiāli – rokasgrāmata un video lekcijas visiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību.
Visas video lekcijas ir skatāmas šeit: ej.uz/SU_video_lekcijas
Grāmata bez maksas lejuplādējama šeit: ej.uz/SUrokasgramata_LEADER

Mērķa sasniegšanairealizētas šādas aktivitātes: darbnīcas-semināri katras partnerības teritorijā, diskusija ar katra iesaistītā novada pašvaldības darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību un kopīgs seminārs pašvaldību darbiniekiem, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, piecu mēnešu mentoringa programma sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem un pieredzes apmaiņas braucieni pie topošajiem un esošajiem sociālajiem uzņēmumiem.

Projekta atskata video skaties šeit:

 

Plašāka informācija pieejama: https://daugavkrasts.lv, , Facebook lapā – https://ej.uz/biznesasiltumnica

LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.