LSUA iesaistās studentu inovāciju programmā ESI

27 aprīlis, 2023

Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācija pēdējo divu gadu periodā ir aktīvi iesaistījusies Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu inovāciju programmā ESI kā viens no programmas partneriem. Atskatoties uz kopējiem spēkiem paveikto, vēlamies uzsvērt divus – nozīmīgākos šīs programmas laikā veidotos pasākumus – īsais kurss Sociālajā uzņēmējdarbībā, kas norisinājās pagājušā gada decembrī un hakatons “ESI Ilgtspējas Izaicinājums: Enerģija un Atkritumi”, kas notika šī gada martā.

Sociālās uzņēmējdarbības kurss norisinājās 3 nedēļu garumā, klātienē – Rīgas Ekonomikas augstskolā. Īsais 3 nedēļu izglītības kurss tika īstenots ESI studentu inovāciju programmas ietvaros. Kursu pasniedza Dr. Paulami Mitra (IESEG School of Management, Francija), Regita Zeiļa (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Latvija) un vieslektori.

Šis kurss tika balstīts uz trim galvenajiem elementiem:
• Interaktīvas nodarbības, kas papildinātas ar lasījumiem (lasījumus nodrošina profesors)
• Individuālais darbs, pārdomas un viedokļu apmaiņa klasē, diskusijas
• Grupu darbs par vairākām tēmām klasē un ārpus tās

Krīze novedusi mūsu finanšu, ekonomikas un pārvaldības sistēmas nepieredzēti daudz izaicinājumu priekšā. Visa pasaule saskārusies ar spēcīgu sociāli politisko nenoteiktību un sabiedrības neuzticēšanos, bet paātrinātās klimata un demogrāfiskās pārmaiņas prasa krasas un tūlītējas politiskas, kultūras un tehnoloģiskās izmaiņas. Šajā kursā mēs iesaistījāmies kopīgā plānu kalšanā un kritiskā izvērtēšanā par sociālās uzņēmējdarbības lomu un mērķi ikdienā un tās uzlabošanā. Visa kursa garumā tika rosināta dalībnieku dalīšanās ar priekšstatiem, pašu centieniem un dažādo nākotnes redzējumu kā potenciālo “sociālo” uzņēmēju, atbildīgu līderu un/vai pārmaiņu vadītāju personāžiem organizācijās un sabiedrībā kopumā. Kursa galvenais mērķis bija popularizēt ideju, ka atbildīga vadības un lēmumu pieņemšanas attīstība dažāda veida uzņēmumos un šīs attīstības ieviešana ikvienā uzņēmuma aktivitātē ir pats svarīgākais. Vadības darbībām ir jābūt saskaņā ar sabiedrības pašreizējām un nākotnes vajadzībām un mērķi, lai kopīgiem spēkiem panāktu pozitīvas izmaiņas.

Pabeidzot kursu, katrs students ieguva 3 ECTS. Šis kurss bija atvērts visiem studentiem no partneruniversitātēm (RGSL, RTA & LMA) bez priekšnosacījumiem, lai iestātos, kā arī citiem interesentiem, attiecīgi iegūtajam kvalifikācijas līmenim un iespējām kursu apmeklēt klātienē. “Sociālās uzņēmumējdarbības modeļi apvieno tirgus kapitālisma finanšu disciplīnu ar kaislību un iejūtību, kas nepieciešama, lai radītu godīgāku un taisnīgāku pasauli.” min Hilde Švāba, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship priekšsēdētāja un līdzdibinātāja.

Savukārt, no 18. līdz 26.martam norisinājās Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu inovācijas programmas hakatons “ESI Ilgtspējas Izaicinājums: Enerģija un Atkritumi”, kas vienoja studentus no Latvijas un ārzemēm, izstrādājot unikālas idejas dažādu ar enerģētikas un atkritumu problemātiku saistītu jautājumu risināšanā. Izaicinājumus piedāvāja programmas partneri – “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia”. LSUA direktore Regita Zeiļa hakatonā piedalījās kā industrijas mentors.
Izaicinājuma aktivitātes tika īstenotas trīs posmos. 18. martā notika tiešsaites atklāšanas pasākums ar komandu un ideju veidošanu, kur katrs dalībnieks ieguva precīzu ieskatu par izaicinājumiem, formulēja savu ideju, izveidoja komandu un prezentēja to. Laika posmā no 20.
līdz 24. martam notika tiešsaistes mentoringa sesijas, darbs komandās un klātienes ekskursijas nozari pārstāvošos uzņēmumos – “Rimi Baltic”, “SEB banka” un AS “Eco Baltia”. 25. un 26. martā Rimi Baltic telpās notika klātienes dalībnieku pasākums, kura laikā dalībnieki turpināja strādāt ar savām idejām, apmeklēja darbnīcas, satikās ar industrijas ekspertiem. Finālā savas idejas prezentēja 12 komandas, kuras pasākuma laikā izveidoja savu ideju prototipus, sākot ar enerģijas izstrādes ģeneratoriem līdz dabai draudzīgiem iepirkumu maisiņiem no dažādiem materiāliem.
Pasākums vienoja aptuveni 60 skolēnus un studentus no 14 izglītības iestādēm un vairākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm, kā arī no pavisam dažādiem studiju virzieniem. “Patiess prieks gan redzēt studentu inovatīvās, interesantās idejas, kas patiešām ilgtermiņā sniedz kopienai pievienoto vērtību, gan arī dzirdēt studentu kritiku un vērtējumu par daudzveidīgiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Ceru, ka studenti īstenos idejas arī dzīvē un kļūs par sociālajiem uzņēmējiem!” Regita Zeiļa, Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācijas Direktore.

ESI Ilgtspējas Izaicinājumu atbalstīja Rīgas Ekonomikas augstskolas Studentu inovāciju programma ESI, “Rimi Baltic”, “SEB banka”, AS “Eco Baltia” un Eiropas Reģionālais fonds. Projekta numurs: 1.1.1. 3./21/A/008.a. Izaicinājumu organizē Rīgas Ekonomikas Augstskola, Rīgas Juridiskā Augstskola, Latvijas Mākslas Akadēmija, Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un citi industrijas partneri.