Konsultatīvais atbalsts sociālajiem uzņēmumiem

Sociālajiem uzņēmumiem, kuri ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu, no janvāra līdz jūnijam Labklājības ministrija sadarbībā ar biedrību “Reach for Change Latvia” piedāvā konsultatīvo atbalstu kapacitātes stiprināšanai un biznesa attīstībai. Konsultācijas notiks gan grupās, gan individuāli.

Janvārī notiks pirmās četras grupu (līdz 20 dalībniekiem katrā) konsultācijas tiešsaistē par sekojošām tēmām:

  • 16. janvārī, plkst. 10.00-11.00 “Sociālās problēmas analīze – stiprs pamats efektīvam risinājumam”
  • 17. janvārī, plkst. 10.00-11.00 “Efektīva risinājuma izstrāde sociālajā uzņēmējdarbībā”
  • 23. janvārī, plkst. 10.00-11.00 “Sociālais uzņēmējs – līderis!”
  • 24. janvārī, plkst. 10.00-11.00 “Kā veicināt sociālā uzņēmuma dzīvotspēju?”

Konsultācijās būs iespēja arī uzdot jautājumus par gaidāmo inkubācijas programmu.
Sociālie uzņēmumi tiek mudināti izmantot šo iespēju saņemt papildu atbalstu un pieteikties pēc iespējas vairāk konsultācijām. Pieteikšanās, aizpildot elektronisku anketu līdz 13. janvārim konsultācijām 16., 17. janvārī un līdz 20. janvārim, lai pietiktos konsultācijām 23., 24. janvārī: https://rvx7hbkn.paperform.co/ .

Sociālajiem uzņēmumiem, kas piedalīsies grupu konsultācijās janvārī, būs iespēja papildus pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām, kuru laikā atbalsts tiek vērsts uz konkrētā sociālā uzņēmuma vajadzībām augstāk minēto tēmu sakarā. Individuālās konsultācijas ilgums: no 30 min līdz 2 h.

Februārī, kad jau būs noslēgusies pieteikšanās inkubācijas programmai, sociālie uzņēmumi, kas būs iesnieguši pieteikumu inkubācijas programmai, tiks aicināti pievienoties nākamajām četrām grupu konsultācijām, kas iespēju robežās (atkarībā no kandidātu atrašanās vietas un iespējām noteiktajos datumos ierasties Rīgā) plānotas klātienē, ar fokusu uz kapacitātes stiprināšanu konkrētās jomās:

  • 22. februārī, plkst. 15.00-17.00 “Ilgtspējīgs sociālā biznesa modelis”
  • 23. februārī, plkst. 15.00-17.00 “Kā izstrādāt biznesa plānu?”
  • 1. martā, plkst. 15.00-17.00 “Finanšu un sociālās ietekmes modelēšana”
  • 2. martā, plkst. 15.00-17.00 “Pitching un prezentēšanas prasmes”

Dalībnieku skaits klātienes grupu konsultācijām: 10-15, lai nodrošinātu pēc iespējas individuālāku pieeju un augstāku pievienoto vērtību dalībniekiem.

Maijā notiks vēl divas tiešsaistes grupu konsultācijas ar fokusu uz sociālo uzņēmumu sagatavošanu agras stadijas izaugsmei. Tās būs piemērotas sociālajiem uzņēmumiem, kas strādā, lai apstiprinātu savu ietekmi un biznesa modeli. Pieteikšanās tiks izsludināta publiski sociālajos tīklos.

Plašāka informācija rakstot uz e-pastu