Iespējas organizāciju attīstībai

Iespējas attīstībai uzņēmumiem

Piedāvājam izlasi ar dažādām iespējām uzņēmumu atttīstībai, kam, iespējams, šobrīd var pieslēgties labāk!

Dažādi uzņēmējdarbības attīstības un pilnveides finansējumi apkopoti šajā rakstā

Uzņēmējiem pieejamais finansējums bez pieteikšanās termiņa apkopots arī Labs of Latvia mājaslapā šeit

Eiropas Savienības pieejamais finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem šeit 

Solidaritātes korpusa iespējas

Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties:
– jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
– Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējams arī lokāli, savas valsts ietvaros, īstenot šādas aktivitātes:

Brīvprātīgais darbs
Prakse un Darbs
Solidaritātes projekti

Tuvākais termiņš: 7.maijs

Skaties vērtīgu informāciju arī vebināros ar JSPA pārstāvjiem

ERASMUS uzņēmējiem

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību ES teritorijā, kā arī sekmēt pārrobežu tirdzniecības sakaru veidošanos. Programma ļauj jaunajiem – tiem, Latvijas iedzīvotajiem, kuru uzņēmējdarbības vadības pieredze nepārsniedz 3 gadus – vai topošajiem uzņēmējiem – tiem, kuriem vēl ir tikai biznesa ideja un plāns – doties pārrobežu pieredzes apmaiņā pie pieredzējušiem uzņēmējiem jeb mentoriem, kuri darbojas jauno uzņēmēju interesējošā jomā. Jaunajam uzņēmējam ir iespēja saņemt ikmēneša finansiālo atbalstu un 1 līdz 6 mēnešu garumā piedalīties sava mentora ikdienas darbā, mācoties no uzņēmuma darbības, apgūt vadības un nozarei specifiskās zināšanas, rosināt uzņēmējdarbības ideju un pieredzes apmaiņu, kā arī likt pamatus kopīgai pārrobežu sadarbībai.

Pieredzējuši mazo vai vidējo uzņēmumu vadītāji, kuru veiksmīgas vadības pieredze ir lielāka par 3 gadiem, var pieteikties programmā kā mentori un palīdzēt jaunajiem un pieredzi meklējošajiem uzņēmējiem pilnveidot vadības prasmes un zināšanas nozarē. Mentoru ieguvums būs svaigs skatījums uz esošo biznesu, inovatīvas idejas, iespēja pārņemt jaunajam uzņēmējam piemītošas specifiskas zināšanas vai prasmes, kā arī izpratne par citu valstu tirgiem.

Par programmu vairāk lasi šeit