Foto izstāde “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā”

21 maijs, 2024

Sociālā uzņēmējdarbība un šī foto izstāde ir stāsts par cilvēkiem, kurus vieno atvērtas sirdis, vēlme palīdzēt un dot.

Mums patīk teikt, ka sociālie uzņēmēji ir tie, kuri, saredzot kādu problēmu, nevis žēlojas vai gaida, bet rīkojas. Tādēļ bieži viņus dēvējam par Darītājiem. Viņi katrs savā veidā palīdz Latviju veidot par labāku vietu, kurā dzīvot.

Latvijā redzam arvien vairāk tādus cilvēkus, kuriem nauda un peļņa nav galvenais dzinējspēks darboties uzņēmējdarbībā – viņu lielākā motivācija ir radīt preces un pakalpojumus, kas palīdz citiem, risina pašu piedzīvotas vai plašākā sabiedrībā novērotas problēmas, un atstāj paliekošu pozitīvu ietekmi uz līdzcilvēku dzīvi un sabiedrību kopumā.

Šajā foto izstādē attēloti 10 sociālie uzņēmumi, kuri darbojas dažādās jomās un dažādās Latvijas vietās. Fotogrāfijas jūs aizvedīs ciemos pie katra no tiem. Savukārt, skenējot QR kodu, jums atklāsies plašāks stāsts par katru no darītājiem, viņu izveidoto uzņēmumu mērķiem un piedāvājumu, ideju dzimšanu un ceļu līdz to realizācijai. Tie ir stāsti par to, kā nepaiet garām, pamanīt un radīt, lai palīdzētu.

 

Foto izstādes “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā” veidotāji:

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija – nevalstiska biedru organizācija, kas attīsta sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā. Asociācija rūpējas par kopējo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu un virzību Latvijā, pārstāv nozares intereses, uzlabo sociālo uzņēmēju zināšanas un prasmes, kā arī informē sabiedrību par sociālo uzņēmumu piedāvājumu un ieguldījumu, nozares iespējām un pasākumiem.

Luminor banka – nozīmīgs sociālās uzņēmējdarbības atbalstītājs Latvijā un ilgstošs asociācijas sadarbības partneris. Pateicoties Luminor bankas atbalstam, vairāku gadu garumā ik rudeni notiek viens no vērienīgākajiem nozares pasākumiem – sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkurss “Tam labam būs augt” ar iespēju jaunajiem vai jau pieredzējušiem uzņēmumiem pievērst uzmanību savai idejai un gūt finansējumu sava sociālā biznesa attīstībai. Ar Luminor bankas atbalstu notiek arī citas sociālo uzņēmējdarbību stiprinošas iniciatīvas.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM –  Labklājības ministrijas un ALTUM kopīgi īstenotā sociālās uzņēmējdarbības grantu programma ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu ir ievērojami veicinājusi sociālo uzņēmumu attīstību, izaugsmi un radījusi sociālo ietekmi Latvijas sabiedrībā. Laikā no 2016. līdz 2023. gadam ALTUM ir piešķīris finansējumu 204 sociālo uzņēmumu biznesa projektiem – gan uzsācējiem, gan darbības paplašināšanai, par kopējo summu 12,2 miljoni eiro. 2024. gadā sāks darboties jauna sociālās uzņēmējdarbības grantu programma.

Fotogrāfiju autors: Mārcis Gaujenietis

Stāstu autore: Lauma Spridzāne

 

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Tas ir bizness, kura galvenais mērķis ir risināt kādu sociālu, sabiedrībai būtisku izaicinājumu, nevis radīt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekam. Sociālā uzņēmuma pamatdarbība ir vērsta uz sabiedriskā labuma radīšanu jeb sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanu ar biznesa metodēm. Sociālie uzņēmēji darbojas visdažādākajās nozarēs, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kopš 2018. gada Latvijā ir spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kas nosaka sociālā uzņēmuma definīciju, tiesisko ietvaru un paredz kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai. Valsts līmenī sociālās uzņēmējdarbības nozari pārrauga Labklājības ministrija.

Lai gan sociālās uzņēmējdarbības joma Latvijā oficiāli ir aizvadījusi vien sešus gadus, tās iedīgļi meklējami jau senāk, un dotajā brīdī nozarē aktīvi darbojas vairāk kā 200 uzņēmumu, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, taču realitātē sociālās uzņēmējdarbības veicēju ir vēl vairāk.

Kā Tu vari palīdzēt sociālajiem uzņēmumiem pastāvēt un darboties ilgtermiņā?
Atbilde ir ļoti vienkārša: izvēloties pirkt sociālo uzņēmumu produktus un pakalpojumus.
Jo vairāk sociālie uzņēmumi varēs pārdot savas preces, jo labāk tie varēs īstenot savus sociālos mērķus.