Eiropas darba integrācijas sociālo uzņēmumu karte

31 janvāris, 2023

2017. gadā Eiropas Sociālās integrācijas uzņēmumu tīkls (ENSIE) uzsāka Eiropas darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) kartēšanu un izveidoja tiešsaistes DISU datubāzi. Šī karte ļauj palielināt redzamību par DISU darbu un darbībām un veicināt atbildīgāku ražotāju un patērētāju rīcību.

Šajā datubāzē ir apkopoti vairāk nekā 1500 Eiropas DISU vienā tiešsaistes platformā, kurā var veikt izpēti pēc valsts, pilsētas vai darbības jomas. Ikviens var iepazīties un atrast darba integrācijas sociālo uzņēmumu, kas darbojas interesējošā produktu vai pakalpojumu jomā. Arī pašas DISU var pārbaudīt viena otru, lai veicinātu sadarbību vai labas prakses apmaiņu.

ENSIE katru gadu atjaunina informāciju DISU datubāzē, un 2022. gadā ENSIE atjaunināja datus par Horvātiju, Rumāniju un Moldovu. Darbs pie Azerbaidžānas, Zviedrijas un Portugāles darba integrācijas sociālo uzņēmumu datu sagatavošanas turpinās.

Šis rīks var būt nozīmīgs, palīdzot jums atrast vietējos produktus un vienlaikus atbalstot vietējo ekonomiku un nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku iekļaušanu. Tas ir veids, kā patērēt un produktus atbildīgāk, iegādājoties vai izmantojot tieši darba integrācijas sociālo uzņēmumu sniegtos pakalpojumus.

Kas ir darba integrācijas sociālie uzņēmumi?

Tie ir uzņēmumi, kuru galvenais mērķis ir nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku sociālā un profesionālā integrācija. Tie piedāvā šādām personām iespēju sagatavoties integrācijai darba tirgū un iegūt piekļuvi nodarbinātībai un apmācībai, lai apgūtu vajadzīgās prasmes. Tiecoties sasniegt savus sociālos mērķus, DISU darbojas pašā ekonomikas sistēmas kodolā. Tie ir uzņēmumi ar spēcīgu pedagoģisko dimensiju, kas uzsāk izglītības programmas, kuru pamatā ir uzņēmumos esošais potenciāls. DISU ir vadošā figūra sociālajā ekonomikā.