Biedrība “Cerību spārni”// SIA “Visi var”

27 februāris, 2018

„Cerību Spārni” ir biedrība, kas dibināta 2003. gadā, lai veicinātu personu ar invaliditāti sociālo integrāciju. „Cerību Spārni” nodarbojas ar pārstāvniecību, sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību, un darbojas izglītības un sociālo pakalpojumu jomā. Organizācija izvietojusies Siguldā, kas atrodas 50 km attālumā no Rīgas, un strādā ar bērniem un viņu ģimenēm, jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem ir funkcionālas grūtības un citi invaliditātes veidi. Organizācija piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus, īstenojot savu misiju četros dažādos darbības virzienos.

Centrālajā birojā darbs koncentrējas uz pašvaldības iepirktajiem sociālajiem pakalpojumiem. Darbnīcās, kas ietver aušanu un citus amatniecības veidus, runu, mākslu un mūzikas terapiju, kā arī medicīnisko vingrošanu, bērni un jaunieši iegūst noderīgas prasmes un izgatavo lietas, kas tiek pārdotas organizācijas veikalā „Visi Var”, kas atrodas netālu no centrālās stacijas. Papildus, organizācija ir izveidojusi kopienu „Cerību sēta”, kur cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem piedalās kopienas dzīvē atbilstoši savām spējām un vajadzībām. Balstoties uz sociālās rehabilitācijas principiem, kopiena palīdz nojaukt izolētības barjeras, attīsta pašpietiekamību un spējas patstāvīgi iekļauties ikdienas dzīvē, vien- laikus saņemot individuālu palīdzību. Visbeidzot, sociālās palīdzības centrs „Cerību māja” piedāvā virkni aktivitāšu jaunajiem vecākiem krīzes situācijās vai vecākiem ar nepietiekošām prasmēm, kā arī jaunām vientuļajām mātēm bez ģimenes atbalsta.

2016. gadā „Cerību Spārni” sniedza pakalpojumus 54 ģimenēm ar bērniem invalīdiem. 44 jaunieši un pieaugušie saņēma tie- šo palīdzību. Papildus, organizācija sniedz vienreizējus pakalpojumu personām, kuras parasti nav iekļautas vispārējā statistikā. Organizācijas darbības lauks ievērojami pārsniedz Siguldas robežas: pakalpojumus izmanto arī Mālpils, Krimuldas, Cēsu un pat Liepājas iedzīvotāji. Lai gan tas ne vienmēr ir iespējams, īpaša vērība tiek veltīta iespē- jām piedalīties darba tirgū. Četri jaunieši ir iekļāvušies darba tirgū pēc tam, kad uzņēmumā ir pavadījuši vienu vai divus gadus.

Uzņēmuma direktore Eva Viļkina atzīmē, ka „Cerību spārni” ar vietējo pašvaldību sadarbojas ļoti cieši. Partnerība ilgst jau vairāk kā 13 gadus – kopš 2004. gada, kad tika noslēgts pirmais iepirkuma līgums. Sadarbība noris četrās galvenajās jomās: iepirkumi, līdz nansējums, neatkarīgi pasūtījumi un politikas veidošanas konsultācijas. Pašvaldība ļauj arī bez maksas izmantot savas telpas organizācijas galvenā biroja vajadzībām. Veiksmīgā partnerība balstās uz savstarpēju uzticēšanos un lietderīgumu, īpaši attiecībās ar pašvaldības sociālo nodaļu. Sadarbība notiek galvenokārt iepirkumu ietvaros, kas nansē organizācijas darbību un pašvaldībai nodrošina uzticamu partneri sociālo pakalpojumu sniegšanā. Pašvaldība dažkārt līdz nansē projektus, tādējādi palīdzot iegādāties aprīkojumu un citus darbībai nepieciešamos materiālus. Draudzīgo attiecību dēļ pašvaldība dažkārt ar organizāciju slēdz individuālos līgumus, tas kalpo kā papildu ienākumu avots. Būtiskākā sadaļa viņu veiksmīgajā partnerībā ir konsultācijas un līdzdalība politikas veidošanas procedūrās, kur organizācijai „Cerību spārni” ir nozīmīga loma. Pašvaldība vēlas dzirdēt un izprast pakalpojumu sniedzēju viedokļus, un gadu gaitā ir izveidojies atgriezeniskās saites cikls starp pašvaldību, organizāciju un vecākiem. „Cerību spārni” veic ikgadēju aptauju, kuras mērķis ir novērtēt to pakalpojumu kvalitāti, kā arī saņemt informāciju par to, kādi jauni pakalpojumi nākotnē varētu būt nepieciešami. Šie pētījumi kalpo par pamatu turpmākiem pašvaldības veiktajiem pirkumiem, nodrošinot, ka sniegtie pakalpojumi ir aktuāli un lietderīgi.

„Cerību spārni” pievērš īpašu uzmanību vajadzībām, nodrošinot, ka viņu pakalpojumi un darbības atbilstu klientu prasībām. Viņi uzskata, ka šī uz vajadzībām balstītā uzmanība ir viens no galvenajiem iemesliem veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldību. Jau kopš pirmā pašvaldības atbalstītā projekta 2004. gadā organizācija cenšas nodrošināt pierādījumus, ka viņu darbs ir nepieciešams – pat šobrīd pieprasījums pēc viņu pakalpojumiem pārsniedz pieejamos resursus. Viņu pirmais projekts ieguva daudz lielāku interesi nekā bija gaidīts, un tas kalpoja kā papildu stimuls pašvaldības atbalstam. Organizācijas darbinieki uzsver, ka viņiem pastāvīgi jāpierāda sava darba