Asociācija iebilst pret sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu uzņēmumam “Memory Water”

10 decembris, 2019

Asociācija iebilst pret sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu uzņēmumam “Memory Water”

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija neatbalsta sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu uzņēmumam “Memory Water”, un aicina Labklājības Ministriju turpmāk, izvērtējot uzņēmumu iesniegtās pārsūdzības par statusa nepiešķiršanu, ņemt vērā ne vien likuma burtu, bet arī jēgu un garu.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande norāda, ka, saskaņā ar likumu, sociālā uzņēmuma vienīgajam un galvenajam mērķim ir jābūt pozitīvas sociālās ietekmes radīšanai kādā jomā, kas nozīmē, ka visai uzņēmuma darbībai ir jābūt vērstai uz to, lai šo mērķi sasniegtu: “Sociālā uzņēmuma būtība ir ar visu, kas tiek darīts, ražots, pirkts un pārdots maksimāli sasniegt pašu nospraustos sociālos mērķus, šajā gadījumā – cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana. Tā ir būtiska atšķirība no vienkārši sociāli atbildīga uzņēmuma, kas šad un tad, lielākā vai mazākā apmērā dara labus darbus. “Memory Water” gadījumā nav pārliecības, ka uzņēmuma vienīgais mērķis tiešām ir un būs cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. Aplūkojot gan uzņēmuma apgrozījuma un peļņas rādītājus, gan to attiecību pret cilvēkiem ar invaliditāti darba noslodzi un izmaksāto atalgojumu, ir pamatotas aizdomas, ka cilvēki ar invaliditāti tiek izmantoti kā līdzeklis, lai saņemtu sociālā uzņēmuma statusu un līdz ar to tiktu pie Eiropas Sociālā Fonda granta. Šādas situācijas nav pieļaujamas.”

Madara Ūlande, kura ir piedalījusies Sociālā uzņēmuma likuma izstrādē, uzsver, ka likumā noteiktie kritēriji ir pietiekami skaidri, un to interpretācija un piemērošana katrā atsevišķā gadījumā ar nolūku ir atstāta ekspertu komisijas ziņā: ”Detalizētāku kritēriju izstrāde, no vienas puses, tiešām varētu mazināt riskus par negodprātīgu šī statusu izmantošanu, taču būtu šķērslis godprātīgajiem sociālajiem uzņēmumiem iegūt un izmantot statusa sniegtās iespējas. Tādēļ jau ir ekspertu komisija, kas izskata katru gadījumu. Labklājības ministrija ir ignorējusi komisijas pamatotu un argumentētu atzinumu, un bez nopietna iemesla un pamatojuma pieņēmusi pretēju lēmumu. Ministrija, piešķirot sociālā uzņēmuma statusu, ir tehniski vadījusies pēc likuma burta, ignorējot tā jēgu un garu. 21.gadsimta demokrātiskā valstī tā nav laba prakse. Piekrītam, ka, iespējams, tuvākajā laikā ir visiem kopā jāsēžas pie sarunu galda un jādomā risinājumi, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos.”

Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” ir organizācija, kas apvieno vairāk kā 120 biedrus ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.