Alternatīvie finanšu resursi sociālajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs

19 janvāris, 2024

Ceļveža galvenais mērķis ir sniegt ātru pārskatu par galvenajiem finansējuma un finansēšanas instrumentiem, kas pieejami sociālajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Šajā praktiskajā ceļvedī ir uzskaitīti un aprakstīti alternatīvi finansējuma avoti sociālajiem uzņēmumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Definīcija “alternatīvie finansējuma avoti” attiecas uz organizācijas ienākumiem, kas nav organizācijas ieņēmumi no pārdošanas. Ceļvedī apkopotas un papildinātas esošās zināšanas šajā jomā.
Ņemot vērā vēl tikai veidojošās sociālās ekonomikas ekosistēmas trijās Baltijas valstīs, joprojām trūkst finanšu instrumentu, kas paredzēti sociālajiem uzņēmumiem. Tāpēc ceļveža autori ir iecerējuši aptvert plašu finanšu instrumentu kopumu, kas piemērots sociālajiem uzņēmumiem ar dažādām juridiskajām formām un attīstības stadijām.