Vēl līdz 30. septembrim var iesniegt biznesa ideju grantu programmā “(ie)dvesma”

25 septembris, 2020

Vēl līdz 30. septembrim var iesniegt biznesa ideju grantu programmā “(ie)dvesma”

Vēl līdz 30. septembrim turpinās projektu pieņemšana grantu programmai “(ie)dvesma”, ko īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadiem. Programma norisinās jau ceturto reizi, un tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Finansējuma saņemšanai var pieteikties gan jau strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori, un kopējais pieejamo grantu apmērs šogad ir 70 000 eiro.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un uz to var pretendēt gan privātpersonas, kas plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā no sešām grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.

 

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Bizness vienmēr sākas ar ideju, un, ja ir laba ideja, par to vajag sākt runāt un meklēt iespējas to īstenot. Īpaši šobrīd, kad ekonomika atrodas straujā pārmaiņu posmā, ko vēl vairāk paātrina Covid-19 ietekme, paverot jaunas iespējas ilgtspējīgām idejām. Grantu programma “(ie)dvesma” ir labs atspēriena punkts darītājiem, ko apliecina visi tie uzņēmumi, kas jau līdz šim programmas darbības laikā par saņemto finansējumu spējuši veiksmīgi augt un attīstīties. Turklāt, piesakoties programmai, ir ne tikai iespēja pretendēt uz finansējumu, bet vienlaikus arī pārliecināties par sava biznesa plāna ilgtspēju, atlases procesa laikā pārrunājot to ar kompetentu žūriju.”

Projektu pieņemšana ilgst līdz 30. septembrim. Saņemto pieteikumu atlase tālāk notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 12. novembrī.

Plašāka informācija par grantu programmu un tās nosacījumiem pieejama www.seb.lv/iedvesma.