Sociālos uzņēmumus aicina pieteikties inkubācijas programmai

4 janvāris, 2023

Līdz 30. janvārim Labklājības ministrija aicina sociālos uzņēmumus, kuri ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu, pieteikt dalību inkubācijas programmā, kas tiek īstenota sadarbībā ar biedrību “Reach for Change Latvia”.

Inkubācijas programma paredzēta esošajiem sociālajiem uzņēmumiem, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu un vēlas stiprināt savu kapacitāti un iegūt atbalstu biznesa attīstībai.

Inkubatora mērķi:

 • Sociālajiem uzņēmumiem programma sniedz iespēju uzlabot savas prasmes un papildināt zināšanas tādās jomās kā efektīva risinājuma izstrāde, finansiālā ilgtspēja, līderība, komandas veidošana u.c..;
 • Inkubatorā iegūto zināšanu un prasmju rezultātā, veicināt sociālajiem uzņēmumiem iespējas palielināt savus ieņēmumus;
 • Sniegt iespējas un jaunus kontaktus, kas var veicināt sociālo uzņēmumu attīstību.

Esam novērojuši, ka daudzi sociālie uzņēmēji, kuri vēl nav izstrādājuši pārdomātu plānu, un kurus bieži vien vada spēcīga vēlme radīt pēc iespējas lielāku sociālo ietekmi, cenšas augt un attīstīties pārāk ātri un sasteigti. Visbiežāk tas tiek darīts pirms uzņēmēji ir paspējuši pierādīt savu sociālo ietekmi un finansiālo ilgtspēju. Labākajā gadījumā šāda rīcība var rezultēties augošu iniciatīvu izveidē, kas nav tik efektīvas, cik tās varētu būt. Sliktākajā gadījumā rezultāts var būt izdegšana un neveiksmes, kas būtu iepriekš novēršamas, ja attīstība netiktu sasteigta. Šajā attīstības posmā sociālie uzņēmēji vēl ir ļoti neaizsargāti pret vairākām problēmām un izaicinājumiem, ko rada pieredzes trūkums uzņēmuma izveidē un vadīšanā, ierobežota uzticamība un limitēta piekļuve galvenajām ieinteresētajām pusēm un tīkliem savā darbības nozarē, kā arī dažādas citas ar uzņēmējdarbības veidošanu saistītas problēmas. Turklāt jāakcentē, ka ļoti problemātiska ir arī kapitāla pieejamība. Inkubācijas programma palīdzēs sociālajiem uzņēmējiem kvalitatīvi un kvantitatīvi pierādīt savu risinājumu efektivitāti, izveidot dzīvotspējīgus finanšu modeļus un ieviest tādus pasākumus, kas nepieciešami organizācijas ilgtspējas nodrošināšanai, stāsta “Reach for Change Latvia” valdes locekle Kristīne Vērpēja.

Inkubācijas programmā notiks gan grupu darbs, gan individuāla pieeja. Ņemot vērā, ka inkubatora programmas dalībnieki būs esošie uzņēmēji, tad tiek ņemta vērā uzņēmēju noslodze ikdienā, un programma tiek īstenota ilgākā laika periodā (no marta līdz oktobrim), taču ar zemāku intensitāti. Tas ļaus uzņēmējiem fokusēties uz savu ikdienas darbu, taču arī rast iespēju piedalīties inkubatora programmas aktivitātēs. Starp sesijām tiks nodrošināts laiks, lai sesijās iegūtās zināšanas, atziņas un apgūtās metodes, būtu iespēja pārbaudīt un pielietot reālajā dzīvē, un lai uzņēmējiem dotu iespēju un laiku izvērtēt iegūtos rezultātus.

Programmas lielākā priekšrocība un atšķirība no citām programmām, ir tās elastība un pielāgojamība sociālo uzņēmumu vajadzībām. Programmā paredzētās aktivitātes iekļauj:

 • Stratēģiskās plānošanas sesijas, kuras laikā katram sociālajam uzņēmumam tiks izstrādāts individuāls atbalsta plāns, kurā ietverti organizācijas mērķi un nepieciešamā atbalsta veids.
 • Sesijas par sociālā uzņēmuma attīstības gaitu, kuru mērķis ir novērtēt progresu, un noteikt nākamās prioritātes.
 • Grupu apmācību sesijas, kas veltītas tādu konceptu un rīku ieviešanai, kas var atbalstīt sociālo uzņēmumu izaugsmi.
 • Ikmēneša saruna starp sociālo uzņēmumu un Reach for Change komandu, kuras laikā tiek pārrunāts progress un apzināta papildus atbalsta nepieciešamība.
 • Individuālas atbalsta sesijas, par konkrētu tēmu, ko vada Reach for Change komanda un/vai piesaistīti eksperti.
 • Ekspertu sesijas, kuru laikā piesaistīts eksperts sniedz prezentāciju par konkrētu tematu, kam seko jautājumu un atbilžu sesija ar programmas dalībniekiem.
 • Ceturkšņa rezultātu atskats, kurā tiek apkopoti iepriekšējā ceturkšņa rezultāti.
 • Jaunu kontaktu iegūšana – Reach for Change komanda, iespēju robežās, palīdz ar jaunu kontaktu dibināšanu ar citiem sociālajiem uzņēmējiem, ekspertiem, potenciāliem partneriem u.c.

Inkubācijas programmā uzņems piecus līdz astoņus dalībniekus, un atlases process noritēs trīs kārtās. Atlases kritēriji uzskaitīti zemāk. Pieteikties inkubatoram var arī tie sociālie uzņēmēji, kuri neatbilst visiem kritērijiem, taču jo lielāka atbilstība kritērijiem, jo lielāka iespēja iekļūt inkubatorā.

Plašāka informācija par atlases kritērijiem atrodama ŠEIT.

Atlases process:

 1. kārta: līdz 30. janvārim jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa:   https://ej.uz/inkubators_socuznemumiem;
 2. kārta: kandidāti, kuru pieteikumi atbildīs atlases kritērijiem, tiks uzaicināti uz tiešsaistes interviju (līdz 20 sociālajiem uzņēmumiem), kuras laikā būs iespēja uzdot papildus jautājumus. Intervija būs 30 minūšu garumā, un notiks iepriekš saskaņotā dienā, laika posmā no 6. februāra līdz 17. februārim.
 3. kārta: sociālie uzņēmumi, kuri pēc intervijām saņems augstāko vērtējumu (līdz 10 sociālajiem uzņēmumiem), tiks uzaicināti prezentēt savu sociālo uzņēmumu žūrijai 9. martā. Pieci līdz astoņi sociālie uzņēmumi, kuri saņems visaugstāko žūrijas vērtējumu, tiks uzaicināti dalībai inkubācijas programmā.

Inkubācijas programma sāksies 21. martā un ilgs līdz 13. oktobrim.

Paredzētais laiks, kas jāvelta dalībai inkubatorā ir divas līdz trīs dienas mēnesī.

 • martā notiks informatīvais pasākums tiešsaistē tiem sociālajiem uzņēmumiem, kas būs iekļuvuši inkubatorā.
 • Grupu / ekspertu sesiju (ilgums līdz 2 h) datumi:
 1. aprīlī, 15. maijā, 15. jūnijā, 14. jūlijā, 15. augustā, 15. septembrī.
 • Individuālās sesijas: datumi un laiki tiks saskaņoti individuāli.
 • Inkubatora noslēguma pasākums klātienē 13. oktobrī.

Plašāka informācija rakstot uz e-pastu

Inkubācijas programma ir daļa no Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds.