Pārmaiņas finanšu sistēmā

1 jūnijs, 2021

Ziņojums par pārmaiņām finanšu sistēmā

Aktuālāko problēmu risināšanai visā pasaulē tiek ieguldīti ievērojami finanšu resursi. Tomēr bieži vien būtiskāko problēmu risināšanai ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts, kas sniedzas tālāk par finansējumu noteiktām aktivitātēm, un pieejas, kuru mērķis ir mainīt sistēmu, lai novērstu šo problēmu pamatcēloņus. Lai optimāli izmantotu pieejamos līdzekļus, ir jāievieš sistēmu maiņa.

‘Ashoka’ un ‘McKinsey’ sadarbojoties ar tādiem partneriem kā ‘Catalyst 2030’, ‘Co-Impact’, ‘Echoing Green’, ‘Schwab Foundation’, ‘Skoll Foundation’ un ‘SYSTEMIQ’ izveidoja savu redzējumu finanšu sistēmas pārmaiņām un publicēja ziņojumu ‘Embracing Complexity‘.

Šis ziņojums ir tapis, sadarbojoties trim grupām, kas ierasti par šo tēmu ir runājušas atsevišķi: sociālā sektora finansētājiem un starpniekiem, kā arī sistēmas pārmaiņu līderiem. Ziņojuma autori ir pārliecināti, ka cilvēces sarežģītāko problēmu risināšanai ir nepieciešama gan sistēmiskas pārmaiņas, gan visu ieinteresēto pušu kopīga rīcība. Ziņojumā izteiktās idejas ir pirmie soļi sistēmas maiņā, lai veidotu tādu finansēšanas praksi, kas mainās līdzi laikam un risina būtiskākās cilvēces problēmas.