Ilgtspējīga tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbība

Sociālo uzņēmumu skaitam arvien palielinoties, plašākas atbalsta ekosistēmas veicināšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai sociālie uzņēmumi varētu efektīvi pildīt savu sociālo misiju. Sociālo uzņēmumu sadarbības ar citiem uzņēmumiem ir viens no veidiem kā veiksmīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību. Tomēr vai tradicionālie uzņēmumi ir ieinteresēti sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem un kādi ir veiksmīgas sadarbības veidi? Šie jautājumi tiks pētīti projekta ‘Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbības veicināšanai, palielinot sociālo ietekmi Ukrainā un Gruzijā’ ietvaros.

Sadarbībā ar Ukrainas Sociālo akadēmiju (Ukrainian Social Academy) un Sociālo uzņēmumu aliansi (Social Enterprise Alliance) Gruzijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija apzinās veiksmīgākos sociālo uzņēmumu sadarbības modeļus trīs partneru valstīs, sekmēs specifisku prasmju apguvi sociālajiem uzņēmējiem, lai veidotu ilgtspējīgas partnerības un aktualizēs tīklošanās nozīmi, veicinot sociālo uzņēmumu sadarbību Latvijā, Gruzijā un Ukrainā.

Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu un sociālo ietekmi Gruzijā un Ukrainā, attīstot mazos un vidējos sociālos uzņēmumus:

  • apzināt esošās sadarbības un veicināt pieredzes apmaiņu par tradicionālo biznesu un sociālo uzņēmumu sadarbības modeļiem,
  • izveidot informatīvu lietotājiem draudzīgu publikāciju un video materiālus ar sadarbības modeļu piemēriem plašākai auditorijai,
  • veicināt sociālo uzņēmumu, nevalstisko organizāciju kapacitāti, zināšanas un prasmes veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību veidošanā,
  • radīt tīklošanās un satikšanās iespējas sociālajiem uzņēmumies, tradicionālajiem biznesiem un citām iesaistītajām pusēm.  

Lai attīstītu sociālo uzņēmēju prasmes un zināšanas, veidot veiksmīgas sadarbības ar tradicionālajiem uzņēmumiem un uzlabot savu uzņēmējdarbību, aicinām uz piecu tematisko vebināru ciklu, kur diskutēsim par dažādiem aspektiem, kuri būtu jāuzlabo, lai organizācijas paaugstinātu savu kapacitāti un varētu veiksmīgāk veidot ilgtspējīgas sadarbības. 

  • 2021.gada 21.septembrī plkst. 15.00 vebinārs ‘E-komercija, eksports, produktu pārdošana starptautiskajās tīmekļa vietnēs’ (E-commerce and product sales on international websites (Amazon, Etsy, eBay))

Vebinārs sniegs dalībniekiem vispārīgu informāciju par e-komercijas iespējām un izaicinājumiem. Vebinārā laikā tiks aplūkotas šādas tēmas: – Pārskats par platformām: Amazon, Etsy un eBay; – Identificēšana, kura tiešsaistes platforma varētu būt visinteresantākā un noderīgākā, lai ar to strādātu; – Tiešsaistes tirgus analīze un izpēte; – SEO un tā nozīme mūsdienu e-komercijā; – Austrumeiropas un pasaules tirgu attīstības tendences;

Semināru vadīs Levan Molashvili.
Levan Molashvili ir pasaules E-komercijas tirgus eksperts un speciālists; Gruzijas E-komercijas asociācijas dibinātājs; E-komercijas pasniedzējs Gruzijas Nacionālajā universitātē; Darba platformas: Mācībspēks: Amazon.com, Etsy.com, Ebay.com; Tīmekļa vietnes: Shopify un WordPress.

 

  • 2021.gada 28.septembrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociālās ietekmes komunikācija’ (Why should we talk about Social Impact and how?)

Vebināra mērķis ir sniegt dalībniekiem vispārīgu informāciju par sociālo ietekmi un tās priekšrocībām. Vebināra laikā tiks aplūkots: – kā mēs definējam sociālo ietekmi? – kādi ir sociālās ietekmes mērīšanas veidi? – ieguvumi no sociālās ietekmes pārvaldīšanas un komunicēšanas; – sociālās ietekmes mērīšanas problēmas; – labā prakse un piemēri no dažādām valstīm; – kādus instrumentus var pielāgot Gruzijas apstākļiem?; – turpmākie soļi.

Semināru vadīs Maia Giorbelidze. Maia ir vecākā izvērtēšanas profesionāle ar praktisku pieredzi uzraudzības un novērtēšanas un sociālās ietekmes pārvaldes jomā. Viņas strādā ar sociālajiem uzņēmējiem, sociālājām inovācijām un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu iesaisti ekonomikā. Maiai ir doktora grāds, un pēdējos piecus gadus viņa ir strādājusi pie sociālo uzņēmumu sociālās ietekmes novērtēšanas.

Reģistrējies vebināram ŠEIT.

  • 2021.gada 5.oktobrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociālās ietekmes pārvaldība’ (Social impact management)
  • 2021.gada 12.oktorbī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums’ (Socially responsible public procurement)
  • 2021.gada 19.oktobrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociālo uzņēmumu un tradicionālo biznesu sadarbības metodes un labās prakses piemēri no Latvijas, Gruzijas un Ukrainas’ (Methods of cooperation between social enterprises and traditional businesses and examples of good practice from Latvia, Georgia and Ukraine)

Vebināru cikla dalībniekiem būs iespēja pieteikties arī bezmaksas individuālajām konsultācijām ar lektoriem vai Latvijas, Gruzijas un Ukrainas sociālās uzņēmējdarbības ekspertiem. Pieteikties darbnīcām var piesakoties vebināriem.

Projekts tiek īstenots ar Ārlietu ministrijas atbalstu.