Ilgtspējīga tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbība

6 septembris, 2021

Ilgtspējīga tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbība

Sociālo uzņēmumu skaitam arvien palielinoties, plašākas atbalsta ekosistēmas veicināšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai sociālie uzņēmumi varētu efektīvi pildīt savu sociālo misiju. Sociālo uzņēmumu sadarbības ar citiem uzņēmumiem ir viens no veidiem kā veiksmīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību. Tomēr vai tradicionālie uzņēmumi ir ieinteresēti sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem un kādi ir veiksmīgas sadarbības veidi? Šie jautājumi tiks pētīti projekta ‘Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbības veicināšanai, palielinot sociālo ietekmi Ukrainā un Gruzijā’ ietvaros.

Sadarbībā ar Ukrainas Sociālo akadēmiju (Ukrainian Social Academy) un Sociālo uzņēmumu aliansi (Social Enterprise Alliance) Gruzijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija apzinās veiksmīgākos sociālo uzņēmumu sadarbības modeļus trīs partneru valstīs, sekmēs specifisku prasmju apguvi sociālajiem uzņēmējiem, lai veidotu ilgtspējīgas partnerības un aktualizēs tīklošanās nozīmi, veicinot sociālo uzņēmumu sadarbību Latvijā, Gruzijā un Ukrainā.

Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu un sociālo ietekmi Gruzijā un Ukrainā, attīstot mazos un vidējos sociālos uzņēmumus:

  • apzināt esošās sadarbības un veicināt pieredzes apmaiņu par tradicionālo biznesu un sociālo uzņēmumu sadarbības modeļiem,
  • izveidot informatīvu lietotājiem draudzīgu publikāciju un video materiālus ar sadarbības modeļu piemēriem plašākai auditorijai,
  • veicināt sociālo uzņēmumu, nevalstisko organizāciju kapacitāti, zināšanas un prasmes veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību veidošanā,
  • radīt tīklošanās un satikšanās iespējas sociālajiem uzņēmumies, tradicionālajiem biznesiem un citām iesaistītajām pusēm.  

Lai attīstītu sociālo uzņēmēju prasmes un zināšanas, veidot veiksmīgas sadarbības ar tradicionālajiem uzņēmumiem un uzlabot savu uzņēmējdarbību, aicinām uz piecu tematisko vebināru ciklu, kur diskutēsim par dažādiem aspektiem, kuri būtu jāuzlabo, lai organizācijas paaugstinātu savu kapacitāti un varētu veiksmīgāk veidot ilgtspējīgas sadarbības. 

 

  • 2021.gada 21.septembrī plkst. 15.00 vebinārs ‘E-komercija, eksports, produktu pārdošana starptautiskajās tīmekļa vietnēs’ (E-commerce and product sales on international websites (Amazon, Etsy, eBay))

Vebinārs sniegs dalībniekiem vispārīgu informāciju par e-komercijas iespējām un izaicinājumiem. Vebinārā laikā tiks aplūkotas šādas tēmas: – Pārskats par platformām: Amazon, Etsy un eBay; – Identificēšana, kura tiešsaistes platforma varētu būt visinteresantākā un noderīgākā, lai ar to strādātu; – Tiešsaistes tirgus analīze un izpēte; – SEO un tā nozīme mūsdienu e-komercijā; – Austrumeiropas un pasaules tirgu attīstības tendences;

Semināru vadīs Levan Molashvili.
Levan Molashvili ir pasaules E-komercijas tirgus eksperts un speciālists; Gruzijas E-komercijas asociācijas dibinātājs; E-komercijas pasniedzējs Gruzijas Nacionālajā universitātē; Darba platformas: Mācībspēks: Amazon.com, Etsy.com, Ebay.com; Tīmekļa vietnes: Shopify un WordPress.

 

  • 2021.gada 28.septembrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociālās ietekmes komunikācija’ (Why should we talk about Social Impact and how?)

Vebināra mērķis ir sniegt dalībniekiem vispārīgu informāciju par sociālo ietekmi un tās priekšrocībām. Vebināra laikā tiks aplūkots: – kā mēs definējam sociālo ietekmi? – kādi ir sociālās ietekmes mērīšanas veidi? – ieguvumi no sociālās ietekmes pārvaldīšanas un komunicēšanas; – sociālās ietekmes mērīšanas problēmas; – labā prakse un piemēri no dažādām valstīm; – kādus instrumentus var pielāgot Gruzijas apstākļiem?; – turpmākie soļi.

Semināru vadīs Maia Giorbelidze. Maia ir vecākā izvērtēšanas profesionāle ar praktisku pieredzi uzraudzības un novērtēšanas un sociālās ietekmes pārvaldes jomā. Viņas strādā ar sociālajiem uzņēmējiem, sociālājām inovācijām un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu iesaisti ekonomikā. Maiai ir doktora grāds, un pēdējos piecus gadus viņa ir strādājusi pie sociālo uzņēmumu sociālās ietekmes novērtēšanas.

 

  • 2021.gada 5.oktobrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sadarbības veidošana starp sociālo un tradicionālo uzņēmējdarbību: vērtības piedāvājuma’ (Building partnership between social and traditional business: value proposition approach)

Izstrādājot jaunus produktus un pakalpojumus, parasti tiek izstrādāts vērtības piedāvājums. Tā ir pareizā pieeja, jo klientu uzdevumu un vajadzību apmierināšana veicina pārdošanas apjomu pieaugumu un tirgus telpas veidošanos. Tāda pati pieeja darbojas, veidojot ilgtspējīgas sadarbības. Jo lielāku vērtību radīsim partnerim, jo spēcīgāka būs mūsu partnerība. Vebināra laikā mēs runāsim par to, kādu vērtību sociālie uzņēmēji varētu radīt tradicionālajiem biznesa uzņēmumiem. Mēs raudzīsimies uz saviem partneriem un citām ieinteresētajām personām kā uz saviem klientiem un aplūkosim dažus praktiskus rīkus, kā viņiem radīt lielāku vērtību.

Petro Darmoris, Ukrainas Sociālās akadēmijas valdes loceklis. Petro ir pasniedzējs Ukrainas Sociālās akadēmijas organizatoriskās attīstības un sociālās uzņēmējdarbības programmās, vieslektors Ukrainas Katoļu universitātē. Viņš jau vairāk nekā 6 gadus strādā ar jaunuzņēmumiem, sociālajiem uzņēmumiem un organizācijām, palīdzot stratēģiskajā un darbības plānošanā, biznesa modeļa izstrādē un komandas vadībā. Studējis vadību un biznesa ētiku Lēvenes Katoļu universitātē (Lēvena, Beļģija), filozofiju un teoloģiju Ukrainas Katoļu universitātē (Ļvova, Ukraina).

  • 2021.gada 12.oktorbī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums’ (Socially responsible public procurement)

Vebinārā tiks runāts par stratēģisko pieeju publiskajos iepirkumos un sociālo aspektu iekļaušanu iepirkumā. Valsts iestādes var iesaistīties sociāli atbildīgā publiskajā iepirkumā, pērkot ētiskus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskos iepirkumus, lai radītu darba iespējas, atbilstošas kvalitātes darbu, sociālo un profesionālo iekļaušanu un labākus apstākļus cilvēkiem no sociāli mazaizsargātajām grupām. Vebināra tiks pārrunāta: – sociāli atbildīga publiskā iepirkuma galvenā ideja; – sociāli atbildīga publiskā iepirkuma praktiskās īstenošanas piemēri Eiropā.
Vebināru vadīs Regita Zeiļa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Regita ir pieredzējusi sociālās uzņēmējdarbības eksperte reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Strādājusi par biznesa analītiķi inovāciju vadības konsultāciju uzņēmumā Bostonas (Masačūsetsas štats), īstenojot inovāciju vadības procesu, lai piedāvātu risinājumu Bostonas sociālās ietekmes NVO. Ieguvusi maģistra grādu ģeogrāfijā un bakalaura grādu humanitārajā un sociālajā antropoloģijā.

  • 2021.gada 19.oktobrī plkst. 15.00 vebinārs ‘Sociālo uzņēmumu un tradicionālo biznesu sadarbības metodes un labās prakses piemēri no Latvijas, Gruzijas un Ukrainas’ (Methods of cooperation between social enterprises and traditional businesses and examples of good practice from Latvia, Georgia and Ukraine)

Pastāv dažādi sadarbības modeļi starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem. Parasti tradicionālie uzņēmumi mijiedarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem, iesaistot tos vērtības radīšanas procesos (kā piegādātāji, darbuzņēmēji, partneri). Cits izplatīts sadarbības veids ir dažādu lielu uzņēmumu finansiāls vai nefinansiāls atbalsts sociālajiem uzņēmumiem. Vebināra laikā mēs runāsim par konkrētiem sadarbības modeļiem, kas darbojas Latvijā, Ukrainā un Gruzijā. Analizēsim reālus gadījumus un dalīsimies praktiskos ieteikumos šādu partnerību veidošanā.

Petro Darmoris, Ukrainas Sociālās akadēmijas valdes loceklis. Petro ir pasniedzējs Ukrainas Sociālās akadēmijas organizatoriskās attīstības un sociālās uzņēmējdarbības programmās, vieslektors Ukrainas Katoļu universitātē. Viņš jau vairāk nekā 6 gadus strādā ar jaunuzņēmumiem, sociālajiem uzņēmumiem un organizācijām, palīdzot stratēģiskajā un darbības plānošanā, biznesa modeļa izstrādē un komandas vadībā. Studējis vadību un biznesa ētiku Lēvenes Katoļu universitātē (Lēvena, Beļģija), filozofiju un teoloģiju Ukrainas Katoļu universitātē (Ļvova, Ukraina).

Vebināru cikla dalībniekiem būs iespēja pieteikties arī bezmaksas individuālajām konsultācijām ar lektoriem vai Latvijas, Gruzijas un Ukrainas sociālās uzņēmējdarbības ekspertiem. Pieteikties darbnīcām var piesakoties vebināriem.

Projekts tiek īstenots ar Ārlietu ministrijas atbalstu.