Latvijas sociālie uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz Dāniju un Krieviju

1 augusts, 2018

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017. gada septembrī sadarbībā ar sociālās uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas (Kaļiņingradas), Polijas un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu ministru padomes (Nordic Council of Ministers) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros 3 Latvijas sociālās uzņēmējdarbības vides pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Kopenhāgenu, Dānijā, lai iepazītos ar virkni Kopenhāgenas sociālo uzņēmēju, gūtu un dalītos pieredzē. Trīs dienu vizītes laikā tika apmeklēti gan sociālie uzņēmumi, gan Sociālās inovācijas asociācija un notika arī tikšanās ar Roskildes Universitātes pārstāvi.

Projekta ietvaros ir notikušas vairākas aktivitātes, piem., seminārs “Fokusā sociālā uzņēmējdarbība – no statusa līdz finansējumam”, kā arī tiks izstrādāts  e-apmācību modulis sociālajiem uzņēmējiem, kas interesentiem būs pieejams jau augustā Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platformā www.socialenterprisebsr.net. Vairāk par projektu iespējams uzzināt biedrības “Sociālās inovācijas centrs” mājaslapā.

Šī publikācija ir daļa no projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padomes programma. Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto informāciju.