Iģenes pērle

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

  1. Ekskursija, tēja ar cepumiem muižas parkā, fotosesija ar kaziņām,
  2. zveja muižas dīķos

Veidot labvēlīgu sociālo ietekmi ar radošu saimniecisko darbību, tajā skaitā:

  1. darba integrācijas sociālās atstumtības riska personām;
  2. sociālo pakalpojumu sniegšana;
  3. kultūras pieminekļu atjaunošana un saglabāšana.

Kontaktinformācija: