Barboleta

14 maijs, 2024

„Barboleta”, Jelgava

Mācies viegli, kustībā!

Līdzsvara platforma mācību un darba produktivitātei. Inovatīva, zinātnē balstīta metode uzmanības fokusēšanai, motivēšanai, informācijas iegaumēšanai un enerģijas veicināšanai gan darbā, gan mācību procesā.

Pasta iela 45, Jelgava, LV-3001

+371 29368746


Bērniem, kuri ir kustīgi, nemierīgi, ar vāju uzmanību, kautrīgi vai vāju mācību motivāciju nereti nepieciešama palīdzība gan mācībās, gan arī saskarsmē ar apkārtējiem. “Barboleta” līdzsvara platformas tiek integrētas mācību laikā un tās ir pieejamas gan speciālistiem kā metode, gan arī ģimenēm aplikācijā. Metode nodrošina to, ka bērniem ir iespēja mācīties iesaistot kustību koordināciju un līdzsvaru.

“Mēs aprēķinājām – ja vecāki ir iegādājušies šo līdzsvara platformu un tā tiek lietota vismaz vienu gadu, tad dienā bērnam šāda nodarbība “pie speciālista” izmaksā 80 centus. Tā bērni mācās gan reizrēķinu, gan svešvalodas, gan lasīšanu,” stāsta idejas autore Baiba Blomniece – Jurāne.

Turklāt, lai arī sākotnēji metode radīta darbam ar bērniem, pieprasījums strauji audzis, un patlaban to izmanto arī pieaugušajiem gan rehabilitācijas centros, gan veco ļaužu pansionātos.

Ideja par šādas metodes un līdzsvara dēļa izstrādi Baiba Blomniecei – Jurānei radusies, domājot par kustību koordinācijas un līdzsvara ietekmi uz bērna attīstību un komunikāciju. Pamazām integrējot gan dažādos pētījumos lasīto, gan pieredzi vienā metodē, Baiba to sākusi izmantot savā darbā un par metodi ieinteresējušies arī citi speciālisti. Tā ideja no viena speciālista kabineta izaugusi līdz sociālajam uzņēmumam.

“Strādājot kā klīniskā psiholoģe un izglītības psiholoģe skolā, meklēju veidus, kā bērniem vieglāk iemācīt mācību vielu. Biju arī speciālais pedagogs, un vajadzēja palīdzēt mācībās. Sāku iesaistīt kustību koordināciju. Biju mācījusies daudzus terapiju veidus un sapratu, ka ar kustībām varam stimulēt smadzeņu darbību,” metodes dzimšanu atceras Baiba.

Sākotnēji  komandā strādāja trīs speciālisti, pie kuriem nāca vecāki ar bērniem arī no citām skolām, un tas bijis dārgs pakalpojums, atzīst metodes izveidotāja. Taču bija labi rezultāti, bērni labāk apguva mācību vielu. “Sapratām, ka vecāki ņem pat kredītus, lai varētu šīs nodarbības apmaksāt. Mums kļuva ļoti žēl, ka ar vienu roku dodam, bet ar otru ņemam, tādēļ nolēmām meklēt risinājumu un uzzinājām, ka ir sociālā uzņēmējdarbība. Mūsu mērķis bija ar līdzsvara platformu pārdošanu nodrošināt tik lielus ieņēmumus, lai varētu palīdzētu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams. Tas mums izdevās, nodibinājām gan attīstības centru, gan bērnudārzu,” stāsta Baiba Blomniece – Jurāne.

Pateicoties Altum grantam sociālajā uzņēmējdarbībā, izveidots gan attīstības centrs, gan arī “Barboleta” Viedā platforma, kas darbojas savienojumā ar aplikāciju.  Lai šis inovatīvais rīks būtu pieejams plašākai sabiedrībai, tika izveidots “Barboleta” veikals. Aplikācija ir tapusi ar domu, lai ģimenēm un vecākiem būtu vieglāk to izmantot arī mājās, aizstājot nodarbību pie speciālā pedagoga,  tādējādi ietaupot finanses.

Speciālistiem, skolotājiem, logopēdiem, psihologiem notiek apmācības, stāstot par to, kas ir šīs metodes pamatā un kā veidot uzdevumus apmācāmajiem, lai pēc tam jau viņi paši varētu integrēt tajā savus materiālus. “Es apmācu tehniku, kā izmantot līdzsvara platformas, un tad katrs speciālists tās izmanto atbilstoši savai profesijai. Ja tas ir fizioterapeits, tad viņš izmanto savai profesijai atbilstoši, ergoterapeits – savai, sociālais pedagogs – savai. Es visu noteikti nepārzinu, es pārzinu tikai to, kas ir jādara ar līdzsvara platfromu,” skaidro Baiba.

Uzņēmums pamazām bija izaudzis līdz 30 darbiniekiem, izveidots arī attīstības centrs un bērnudārzs, kurā apmācība balstīta “Barboleta” metodē. Baiba Blomniece – Jurāne bijusi tā dibinātāja, taču nu jau tas “aizlaists savā dzīvē”. “No pērnā gada 1. novembra uzņēmumā esmu viena pati, jo nolēmu koncentrēties tikai un vienīgi uz līdzsvara platformu metodikas attīstību,” stāsta Baiba.

Sociālā uzņēmuma dibināšana ļāvusi palīdzēt vairāk bērniem, piedāvāt metodi plašākam lokam, un patlaban jau aptuveni 400 pedagogu no dažādām skolām visā Latvijā izmanto “Barboleta” platformu savā darbā ar bērniem.

“Šobrīd, kad mums ir palikušas tikai līdzsvara platformas, mērķis ir attīstīt aplikāciju, attīstīt plašāku pieejamību sabiedrībā, lai aizvien vairāk cilvēku šo metodi varētu izmantot. Šobrīd aplikācija ir vērsta uz bērniem no 3 līdz 9-10 gadiem, bet mēs plānojam to paplašināt. Visa peļņa tiks ieguldīta, radot pieejamu produktu plašākam klientu lokam,” ar optimistisku skatu nākotnē noslēdz Baiba Blomniece – Jurāne.