Nodibinājums Lūkas fonds / SIA Hopen grupa

Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Labdarības veikalos iespējams iegādāties apģērbu, apavus un aksesuāru, mēbeles, dizaina priekšmetus, gleznas, lampas, tekstilu un mājsaimniecības preces, u.c.

Deviņu gadu laikā Hopen ir atbalstījuši dažādus projektus: biedrības “LUX Viridia” un Ogres novada sociālā dienesta dienas centrs “Saime” organizētie pasākumi cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Wings of Wheels nometnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Ogres DOMS, nodibinājums “Centrs Dardedze”, dienas centrs “Tabita”, Ogres īslaicīgās uzturēšanās telpas, starptautiskas jauniešu angļu valodas nometnes, bērnu un jauniešu vasaras nometnes, autisma apvienības rokasgrāmatas izdošana ar vairākām papildtirāžām, Bībeles svētku organizēšana, mājas atjaunošana Krapē “Ceļam māju”, Krapes skolas darbības atjaunošanu, humānās palīdzības nogādāšana Ukrainā u.c.

Sekmēt vides aizsardzību, uzlabošanu un dabas resursu saglabāšanu, sniegt informāciju (zināšanas) sabiedrībai, kas veido iedzīvotāju rūpīgāku un atbildīgāku attieksmi pret apkārtējo vidi un tās piesārņojumu; Veicināt un atbalstīt pilnīgi vai daļēji otrreiz pārstrādātu materiālu un apģērbu ražošanu un izmantošanu; Veicināt pilsoniskās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu; Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu (turpmāk — mērķa grupa) un citu sociāli mazaizsargātu personu nodarbinātību otrreizējās izmantošanas un pārstrādes, tirdzniecības un vides aizsardzības jomas, kā arī citu jomu nozarē; Veicināt un palīdzēt mērķa grupas pārstāvjiem apgūt darba pieredzi un iemaņu prasmes attiecīgās jomas nozarē; Celt sabiedrības sociālās, garīgās un ekonomiskās labklājības līmeni, iesaistot tajā mērķa grupas pārstāvjus un pilsonisko sabiedrību kopumā; Sniegt sociālo, dvēselisko un garīgo palīdzību visu vecumu un tautību cilvēkiem, sekmējot Evanģēlija izplatību. Atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus un aktivitātes, kas veicina sabiedrības labklājības līmeņa celšanu un apkārtējās vides uzlabošanu; Veicināt un atbalstīt vienlīdzīgas, atvērtas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu; Sekmēt iedzīvotāju pilsonisko un sociālo līdzdalību un sabiedrības bagātīgo daudzveidību; Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību un vietējo kopienu izaugsmi; Veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Kontaktinformācija: