Līga Broduža

Pārstāv SIA “Dabas zirgi” un Ķekavas novada uzņēmēju padomi.