Anda Briede

Pārstāv SIA “Bērnu centrs”, praktizē sociālo uzņēmējdarbību.