SIA “Cēsu Jaunā pamatskola”

Sociālais uzņēmums

“Cēsu Jaunā pamatskola” nodrošina un attīsta ideju par mūsdienīgu skolu, šobrīd nodrošinot iespēju bērniem vecumā no 1.5 gadu vecuma līdz 9. klasei apgūt 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Sociālai mērķis ir veicināt izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanas iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.
Piedāvājums: Mācības sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā.

Kontaktinformācija: