Sarmīte Segliņa

Pieredze sociālajā darbā, izstrādāts maģistra darbs par sociālo uzņēmējdarbību.