Jānis Kiršfelds

Zinošs ārzemju sociālās uzņēmējdarbības piemēros.