Sandra Erinovska

Pārstāv Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrību un Aflatoun International.