Zaļā Brīvība

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicinām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai.

Kontaktinformācija: