SIA Your Move

Sociālais uzņēmums

Personāla atlases pakalpojumi (pasaulē pieredzējušu talantu uzrunāšana un piesaiste), darba sludinājumu izvietošana darba portālā, karjeras konsultācijas, cilvēkresursu stratēģijas konsultācijas.

Sociālais mērķis – veicināt darbaspēka atgriešanos Latvijā, veicināt remigrāciju, informēt par dzīves kvalitāti un iespējām Latvijā, konsultēt remigrantus ar darbu saistītos, sociālos un sadzīviskos jautājumos, kā arī veikt citas darbības, kas veicinātu darbaspēka pieplūdumu Latvijā un veicinātu Latvijas demogrāfisko situāciju.