SIA Viesmīlības projekti

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums

Pasākumu organizēšana un vadīšana;
Konsultācijas un apmācības klientu apkalpošanā

1. Īstenot sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību:
1.1.sniegt sociālos pakalpojumus sociālajām atstumtības riskam pakļautajām grupām ar mērķi uzlabot iesaistīto personu dzīves kvalitāti;
1.2. veicināt iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanu;
1.3. īstenot darba integrācijas un citus atbalsta pasākumus.