SIA RUCKA

Sociālais uzņēmums

SIA Rucka ir mākslas rezidenču centrs, kas organizē darbnīcas, lekcijas un pasākumus, nodrošina māsklinieku rezidences un piedāvā telpu īri savu pasākumu organizēšanai.

Sociālie mērķi:

  1. Ar mākslas un radošas izglītības projektu palīdzību sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
  2. Veicināt kultūras daudzveidību, organizējot ar sociāli aktuālām tēmām saistītus mākslas un kultūras pasākumus.