SIA RUCKA

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Telpu īre
Darbnīcas, lekcijas

  1. Ar mākslas un radošas izglītības projektu palīdzību sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
  2. Veicināt kultūras daudzveidību, organizējot ar sociāli aktuālām tēmām saistītus mākslas un kultūras pasākumus.

Kontaktinformācija: