SIA Engineering for children

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Veicina sabiedrības dzīves kvalitāti un it īpaši rosina bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM (science, technology, engineering and mathematics) zināšanas un prasmes.

Kontaktinformācija:

  • RĪGA