SIA Emociju laboratorija

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

mākslas terapija bērniem un pieaugušajiem

1) Radīt jaunas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – primāri jauniešiem no trūcīgām ģimenēm.
2) Organizēt un vadīt meistarklases, izmantojot terapeitiskās mākslas metodes, veicinot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, izglītošanu (mūžizglītību) un kultūras daudzveidības saglabāšanu.
3) Integrēt savstarpēji dažādas sociālās grupas (piemēram, seniorus ar jauniešiem, vecākus, kuri audzina bērnus vieni ar pusaudžiem u.c.).
4) Nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.
5) Veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību.
6) Sabiedrības tiešās mērķgrupas:
personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam; bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki, kas vecāki par 54 gadiem, un ilgstošie bezdarbnieki; Laima slimības slimnieki;vecāki, kuri bērnu (vai vairākus bērnus) audzina vieni.

Kontaktinformācija: