SIA Cafe M

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Kafija un konditorijas izstrādājumi, kafijas trauki un piederumi

  1. Vides aizsardzība un saglabāšana: izveidot kafejnīcu, kuras darbībā netiek radīti atkritumi (0 atkritumi, jeb bezatkritumu darbība); veicināt sabiedrības izglītību vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumos; izglītot cilvēkus par iespējām savu ikdienas vajadzību apmierināšanā radīt pēc iespējas mazāku atkritumu daudzumu, tādējādi samazinot ekoloģisko slogu uz apkārtējo vidi;
  2. Izglītot cilvēkus saistībā ar dažādu veidu atkritumu pārstrādes vairākkārtējas izmantošanas iespējām;
  3. Popularizēt videi draudzīga un cilvēka veselībai labvēlīga uztura lietošanu.
  4. Iesaistīt sociāli atstumtas iedzīvotāju grupas: izveidot kafejnīcu, kura ir speciāli pielāgota sabiedrības daļai, kurai vairuma sabiedriskās ēdināšanas iestāžu apmeklēšana ir sevišķi apgrūtināta, t.i., cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem (tai skaitā cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā), kā arī vecākiem ar ļoti maziem bērniem.

Kontaktinformācija: