Sculpture culture

Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Nometnes, mākslas izsoles
Bērnu ar īpašām vajadzībām vecāku pieredzes stāsti,lai motivētu citus,kuri audzina šādus bērnus iet savu īpašo ceļu. Starptautiska pieredze un tikšanās.
Valodu kursi, publiskās runas skola cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 1. sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā;
 2. apkopot visu informāciju par modernajām tehnoloģijām, kas pasaulē jau irradītas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 3. apkopot Baltijas valstu pieredzi iekļaujošās izglītības jomā, veicināt tās praktisku ieviešanu vispārizglītojošas skolās un augstskolās.
 4. izstrādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām noderīgas tehnoloģijas, kas bāzētas uz elektroniku, ultraskaņu, infrasarkanajiem stariem, radioviļņiem un balss sintezatoriem;
 5. izveidot un uzturēt sakarus ar organizācijām, kas darbojas iekļaujošās izglītības jomā, iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
 6. organizēt konferences, sapulces, seminārus, sniegt konsultācijas iekļaujošās izglītības jomā sadarbībā ar nozares speciālistiem;
 7. veikt visas nepieciešamās darbības ar kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanu, uzņemšanu un izplatīšanu.
 8. sekmēt minēto mērķu un uzdevumu realizēšanai nepieciešamo līdzekļu
  piesaisti.
 9. Organizēt izstādes, mākslas darbu izsoles, piesaistot līdzekļus izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Kontaktinformācija:

 • Rīga