Linda Liepiņa

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Pagaidām savas organizācijas nav, bet varu atbalstīt jūs vai citus biedrus ar biznesa vadības, mārketinga vai supervīziju pakalpojumu