Ievirze

Sociālais uzņēmums

Nodrošina lauku iedzīvotājiem nepieciešamo automobiļu, smagās tehnikas un dažāda veida aparatūras nomu, remontu un pakalpojumu sniegšanu.

SIA „Ievirze” sociālie mērķi ir organizēt un nodrošināt individuālas tehniskās ievirzes nodarbības personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam; personām ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošām pilngadīgām personām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; bezdarbniekiem, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekiem, kas vecāki par 54 gadiem, un ilgstošiem bezdarbniekiem pamatiemaņu iegūšanai darbā ar dažādu tehniku un instrumentiem, kas veicina tālākizglītību un patstāvīga darba atrašanu.
Veicināt un attīstīt jauniešu tehnisko un radošo domāšanu, piedāvājot praktiskas un izglītojošas dažādu jomu ievirzes nodarbības tehnikas darbnīcā un muzejā.

Kontaktinformācija:

  • KURZEME