Biedrība “MāruGuns”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Mācības pirmsskolā un pamatskolā

Centra „MāruGuns” izglītības jomas galvenais mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības un alternatīva mūžizglītības modeļa veidošanu Latvijā, kas ietver sevī vairākus pasākumu virzienus.

Kontaktinformācija: