AVANTIS

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Jauniešu vidū popularizēt interesantus un noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus, aicinot jauniešus nodarboties ar radošām un sportiskām aktivitātēm.

Kontaktinformācija: